«Frognerfitter» i PFU

Krangelen mellom «Frognerfitter»-forfatter Alexia Bohwim og Aftenposten havner i dag i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Striden gjelder kommentarartikkelen «Et kaldt produkt» i Aftenposten 18. januar i år, skrevet av Mala Wang-Naveen. Der settes det likhetstegn mellom romanens hovedperson og forfatteren, som omtales som «en forfyllet tobarnsmor fra Frogner».

«Jeg opplever formuleringen ovenfor som grovt ærekrenkende. Den er i tillegg uriktig,» skriver Bohwim i klagen.

Hun understreker at «Frognerfitter» er en roman og ikke noen dokumentar. Det vises til at hun bor sammen med sine tre barn, og at hun har hatt et meget nøkternt forhold til alkohol i mange år.

Provoserer

Aftenposten-redaktør Morten Abel greier ikke akkurat å dempe konflikten i sitt tilsvar til klagen.

Først sier han seg enig i at formuleringen «forfyllet tobarnsmor» kan misforstås dit hen at forfatteren skriver om seg selv, og at hun fortsatt lever et utagerende liv. Men når han følger opp med å hevde at en mer korrekt beskrivelse kunne vært «tidligere forfyllet tobarnsmor», hiver han sprit på bålet:

«Dette er jo bare sleivete arroganse og gjør meg trist,» skriver Bohwim og følger opp: «Jeg har aldri vært forfyllet, jeg har aldri hevdet jeg har vært forfyllet».

Forfatteren er spesielt opptatt av at Aftenposten, med denne formuleringen, trekker hennes barn på fem, åtte og nitten år inn i saken.

«Frognerfitter» i PFU

«Både min mann, mine barn og min øvrige familie leser Aftenposten hver dag, i likhet med de fleste andre i min og vår omgangskrets,» skriver Bohwim.


Beklagelse 

Aftenposten hevder at romanens selvbiografiske trekk var et hovedpoeng under lanseringen, selv om det også ble presisert at hovedpersonen og handlingen er oppdiktet.

«Om noen skulle være i tvil om hva som er sant og hva som er oppdiktet i hennes bok, har hun og forlaget i høyeste grad lagt opp til det selv,» skriver redaktør Abel, og viser til at det må være stort rom for spissformuleringer og subjektive vurderinger i en kommentar.

Avisen tilbød forfatteren spalteplass til et leserinnlegg om saken. Det ble også trykket en presisering om at hovedpersonen i romanen er oppdiktet, og en beklagelse av at kommentaren kunne misforstås.

Dette har ikke vært nok for Alexia Bohwim, som dermed har valgt å ta saken til PFU.

KRENKET: Forfatteren Alexia Bohwim mener seg ærekrenket av Aftenposten. Hun har klaget til PFU, som behandler saken i dag.