Frontfag blues

Ingress

Meninger

Målt mot krav og forventninger er resultatet av meklingen i frontfaget og Norsk Industri magre greier. En total ramme for lønnsveksten på drøyt 3 prosent er som ventet, men på pensjonsområdet, som var det prioriterte området og det vanskeligste, kan det knapt snakkes om noe gjennombrudd. Vel ble partene enige om å gå sammen om å utrede tjenestepensjonsordninger som gir arbeidstakerne medbestemmelsesrett. Men det er langt fra det LO så for seg da representantskapet vedtok retningslinjene for årets oppgjør, og trolig langt fra hva de fleste forventet da Fellesforbundets leder Arve Bakke i januar sa at så for seg en løsning. Det utsagnet bidro sterkt til at LO valgte et forbundsvist oppgjør. Med gårsdagens resultat vil trolig mange i LO føle seg snytt.

NHO har utvilsomt trukket det lengste strå. Organisasjonen har hardnakket stått på sitt prinsipp om at pensjonsordningene skal ligge under bedriftenes styringsrett. Både i tidligere konflikter og i dette oppgjøret har NHO og organisasjonens foreninger, blant dem Norsk Industri, nektet å ta tjenestepensjoner inn i avtaleverket. At man nå skal utrede spørsmålet i fellesskap er ingen garanti for at NHO endrer sin holdning. Meklingsresultatet skal ut på uravstemning blant dem som er omfattet av industrioverenskomsten. Det antas at få vil stemme ned det anbefalte forslaget. Dermed er malen for årets oppgjør i alle andre sektorer satt.

I dag starter forhandlingene i offentlig sektor mellom KS og de ansattes organisasjoner i kommunene. Størst spenning knytter seg til striden om lærernes arbeidstid. Den har pågått så lenge at mange har inntrykk av at tarifforhandlingene har pågått i månedsvis. KS sa opp den sentrale avtalen i fjor. På nyåret brøt lærerne forhandlingene om en ny. De blir nå en del av tariffoppgjøret. KS? ønske om å utvide lærernes arbeidsår har skapt stor vrede og ektefølt engasjement i lærerstanden. KS og Utdanningsforbundet har imidlertid hele tida vært på talefot. Så vi kan ikke se bort fra at de kommer fram til en enighet, som imøtekommer begge parters behov, uten at den sentrale avtalen blir skrotet.

KS? forhandlingsleder Per Kristian Sundnes understreket på en pressekonferanse i går at tallene fra det tekniske beregningsutvalget viser at lærerne det siste året har hatt dårligere prosentvis lønnsutvikling enn de fleste andre grupper. Det legitimerer at de kommer bedre ut av årets oppgjør. Slikt har en tendens til å smøre forhandlingsviljen og øker muligheten for en løsning også om arbeidstid.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.