Frosten kom tidlig

På under tjuefire timer kuttes vennskapsbånd over for alltid.

BOK: Førsteinntrykket av «Frosten kom tidlig» er at dette er en veldreid ungdomsbok med fine personskildringer og god driv i handlingen.

Så melder refleksjonen seg om hva slags bok det er Arne Svingen har skrevet: Er det en typisk sosialrealistisk ungdomsbok om ungdoms livsvilkår, oppdatert til dagens storbyvirkelighet, blant annet med det større kulturelle mangfoldet? I så måte er det en aktuell og treffsikker bok.

Men den kan også leses som en tematisk mye spissere bok, om hvordan innslag av forstokket æreskodeks blir et livsfarlig fremmedelement i en ungdomskultur der en nokså uskyldig utprøving av seksualitet er naturlig og akseptert?

Stilisert grep

Plottet bryter med realismen ved at alle i vennegjengen får sin konkrete andel av årsaken til at det blinker i en springkniv etter festen. Dette nærmest stiliserte grepet trekker tolkningen i retning av en tematiserende bok, og at Svingen er ute i et nokså direkte og anklagende ærend mot kulturelle krefter som gjør at ei åpen ungdomstid fryser til.

At plottet ikke har topp troverdighet kan altså settes på kontoen for dramaturgiske valg for å oppnå en virkning. En svakhet er det derimot at enkelte trekk i boka forblir påstander som det er vanskelig å tro på, som vennskapet mellom Kyrre og Rashid. Eller at det noen gang har vært et intenst kjæresteforhold mellom Rashid og Susanne. Eller at Fatima velger å betro seg til nettopp Rashid om sin graviditet.

Når dramatikken blir intens, er det også som om Svingen trekker seg unna og blir mer observerende og refererende. Det blir som et filmmanus som er avhengig av skuespillerens personlige framtoning i karakteren for å lykkes med å gå den siste og avgjørende etappen hjem til publikums hjerte.

Godt skrevet

Manuskriptet klarer ikke det selv.

Når det er sagt, rokker ikke det ved førsteinntrykket av en godt skrevet ungdomsbok som er særdeles spennende. Svingen viser igjen at han har et godt grep om et tenåringspublikum. I teksten er det også poetiske lommer skrevet med følsomhet og innlevelse - og ikke bare der teksten har en poetisk form.