FrP - utgått på dato?

LIKESTILLING: FrPs Siv Jensen markerte kvinnedagen ved å hevde at 8. marssakene og menneskene som går i tog er gått ut på dato. Det er mulig Siv Jensen kjenner de som går i tog bedre enn jeg. Men det er ganske oppsiktsvekkende at parlamentarisk leder i et av Norges største partier kan hevde at vold mot kvinner og mangel på lik lønn, og mangel på likebehandling i helsevesenet, er saker som er gått ut på dato. Mye av arbeidet når det gjelder å bekjempe vold mot kvinner, handler om å bekjempe nettopp holdninger om at vold i hjemmet er akseptabelt.

DET AT KVINNER utsettes for vold er et samfunnsproblem. Men når Siv Jensen og FrP hevder at denne saken er utdatert, er de ikke med på å gjøre jobben med å bryte ned slike holdninger noe enklere. Jeg vil derfor oppfordre FrP og Siv Jensen til å være med i kampen mot vold mot kvinner, være med på å sikre kvinner likebehandling i helsevesenet, samt å sikre kvinner og menn. FrP påstår også at likestillingen i Norge er fullendt og at kvinner og menn i dag har like rettigheter. På et spørmål om hvordan FrP kan hevde dette med all den kunnskap vi i dag besitter, svarte hun følgende: «Fordi jeg føler det slik.» Det er på tide at FrP tar innover seg all faktakunnskap vi har i dag om mangel på likestilling. Hvis det er slik at de er uenig i at vold mot kvinner er et samfunnsproblem, så får de si det. Det ville vært redelig, men det viser samtidig at det er FrP som er utgått på dato.