FrP – fossile dinosaurer

KLIMAVALG: FrPs Ketil Solvik-Olsen skriver at «SV presser norsk, miljøvennlig industri ut av landet» (Dagbladet 4.9.07). Solvik-Olsen tar dundrende feil.

For det første har SV i Regjering etablert et fond for utvikling og bruk av ny fornybar energi som blir på 30 mrd kroner innen 2012. Det betyr milliarder til forskning, utvikling og kommersialisering av klimavennlige løsninger og mer framtidsretta bedrifter. Det betyr at miljøvennlig industri har all mulig grunn til å bli i landet - ikke til å reise.

SV i Regjering har fått på plass et strengere opplegg for kvotehandel enn det EU har, med færre gratiskvoter til industrien og hvor nystartede bedrifter får ikke gratiskvoter i det hele tatt. Det betyr at det nettopp er de mest miljøvennlige bedriftene som har mest å tjene på å starte opp og bli i Norge - stikk i strid med det FrP hevder.

Regjeringen har styrket jernbanen med en milliard kroner. Det betyr bedre og mer klimavennlige transportmuligheter, og det er bra for norsk næringsliv, som spesielt er opptatt av at det legges til rette for godstrafikk. Enda en grunn til å bli.

At asfalt-partiet FrP skal ha noe å lære bort til SV om miljø er på grensen til en fornærmelse. Når FrPs lokale klimatiltak i hovedsak dreier seg om ting de ikke skal gjøre, for eksempel styrke kollektivtrafikken, innføre køfribillett eller etablere lokale klimaplaner, synes jeg at en litt mer ydmyk tone i klimaspørsmålet hadde kledd partiet noe bedre.