«OLJEPARTIET»: Vi ønsker fortsatt å satse på dere, og på næringen dere representerer, er beskjeden fra stortingsrepresentant Hans Andreas Limi (Frp) til oljenæringen. Tidligere denne måneden besøkte finansminister og Frp-leder Siv Jensen Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix
«OLJEPARTIET»: Vi ønsker fortsatt å satse på dere, og på næringen dere representerer, er beskjeden fra stortingsrepresentant Hans Andreas Limi (Frp) til oljenæringen. Tidligere denne måneden besøkte finansminister og Frp-leder Siv Jensen Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Olje-Norge

Frp: Arbeiderpartiet sår tvil om Norges viktigste næring

Det viktigste Norge kan gjøre i møte med framtida er å sikre petroleumsnæringen forutsigbare rammevilkår.

Meninger

Olje- og gassindustrien er Norges desidert største og viktigste industri. Tusenvis av arbeidsplasser er avhengige av næringen, og olje- og gassindustrien er en av årsakene til at vi kan opprettholde verdens beste velferdssamfunn. Det er derfor gambling med både arbeidsplasser og velferden til folk flest Arbeiderpartiet driver med når de vingler i olje- og gasspolitikken.

STORTINGSREPRESENTANT: Hans Andreas Limi (Frp).
STORTINGSREPRESENTANT: Hans Andreas Limi (Frp). Vis mer

La oss gå tilbake til april 2017. Arbeiderpartiet avholder sitt landsmøte, hvor de skal vedta et partiprogram for de neste fire årene. På den ene siden av landsmøtet står ungdomspartiet, AUF. Deres budskap er vern av nordområdene og områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. På den andre siden står fagforeningene, som frykter et vedtak som i praksis vil nedlegge framtidige lønnsomme arbeidsplasser. I midten havner partiledelsen, som i de sene nattetimer må komme opp med et kompromiss. Resultatet ble et vedtak som selv ikke de som satt i salen på Folkets hus skjønte helt innholdet av.

Styrken med norsk petroleumsutvinning er at vi i forkant av beslutninger om åpning av nye boreområder har innhentet den nødvendige kunnskap. Derav en såkalt konsekvensutredning. Vedtaket Arbeiderpartiet landet på kan således sies å statuere et brudd med norsk forvaltningsskikk av vår viktigste naturressurs. De vedtok vern av en sone som strekker seg 50 km fra land utenfor Lofotodden. I praksis vedtok man først hvor man skulle bore, for deretter å innhente kunnskap om området. Hvorfor akkurat en vernesone på 50 km fra land, og ikke 60 km eller 70 km? Det enkle svaret på det spørsmålet er at det er det ingen som kan svare på det.

Arbeiderpartiet vedtok tilslutt å verne områdene Nordland 7 og Troms 2. Samtidig vedtok de å konsekvensutrede Nordland 6. Det ligger ingen informasjonsinnhenting til grunn for disse vedtakene. Det bare ble sånn etter et lukket møte med partitoppene i Arbeiderpartiet på Youngstorget en dag i slutten av april.

Retorikken til Arbeiderpartiet overfor olje- og gassindustrien gjør det ikke enklere å forstå hva de mener. I det ene øyeblikket snakker de om viktigheten av å skape flere arbeidsplasser. I det andre øyeblikket går de inn for å nedlegge framtidige lønnsomme arbeidsplasser. Problemet til Arbeiderpartiet er at de ikke har noen formening om hvor og hvordan de skal skape disse arbeidsplassene, og om de skal skapes i petroleumsnæringen eller ikke. Svaret er likevel hver gang at de skal skape et gitt antall nye «grønne arbeidsplasser» i en ny grønn industri. Det er vel og bra, men hva er disse nye arbeidsplassene, og ikke minst hvordan skal vi gjøre det?

Svaret er at vi ikke vet.

Det viktigste Norge kan gjøre i møte med framtida er å sikre petroleumsnæringen forutsigbare rammevilkår. Dette både for å imøtegå behovet for fortsatt teknologiutvikling og for å sikre velferden til framtidige generasjoner. Også i et klimaperspektiv er dette viktig. Norge produserer verdens reneste olje og gass, noe som blir viktig i møte med verdens stadig økende behov for energi. Norsk gass er mye renere enn kull, og er en del av løsningen for å få ned utslippene.

Arbeiderpartiet er Norges største parti, som innehar omkring en tredjedel av stemmene i dette landet. Det skremmende er at intet annet parti har et så uklart standpunkt ovenfor Norges viktigste næring som nettopp Arbeiderpartiet.

Hvis du stemmer på Arbeiderpartiet, så er realiteten at du ikke vet hva du får. Stemmer du på MDG, så er det i håp om å avvikle Norges viktigste næring raskest mulig. Selv om jeg på saklig grunnlag ikke kan sies å være enig med sistnevnte, så er det i alle fall et klart standpunkt. Du vet hva du stemmer på.

Det gjør du også hvis du stemmer Fremskrittspartiet. I motsetning til Arbeiderpartiet er vi klare i vårt standpunkt ovenfor industrien og alle de som arbeider der: Vi ønsker fortsatt å satse på dere, og på næringen dere representerer.