Svekkes: Det er sendt ut et forslag om å redusere standarden på omsorgssentrene hvor de enslige mindreårige asylsøkerne bor, skriver Christian Lomsdalen. Foto: Stein J. Bjørge / Aftenposten / NTB Scanpix.
Svekkes: Det er sendt ut et forslag om å redusere standarden på omsorgssentrene hvor de enslige mindreårige asylsøkerne bor, skriver Christian Lomsdalen. Foto: Stein J. Bjørge / Aftenposten / NTB Scanpix.Vis mer

Debatt: Mindreårige asylsøkere

Frp må stoppe jakten på de enslige mindreårige asylsøkerne

Regjeringen svekker rettighetene til de mest sårbare i samfunnet.

Meninger
Christian Lomsdalen. Foto: privat. 
Christian Lomsdalen. Foto: privat.  Vis mer

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne vil svekke rettighetene til de enslige mindreårige asylsøkerne, og programkomiteen i Fremskrittspartiet vil svekke rettighetene enda mer. Jakten på en av samfunnets mest sårbare grupper må stoppes.

Departementet har sendt ut på høring en lov for omsorgssentrene for disse barna. Et lovforslag som vil svekke standarden på omsorgssentrene for barn under 15 år. Programkomiteen i Fremskrittspartiet vil hindre at enslige mindreårige asylsøkere får familiegjenforening – angivelig for å hindre at de blir «ankerbarn».

Et ankerbarn sendes av familien sin for å få opphold som senere kan hente resten av familien gjennom familiegjenforening. Et fenomen som dukker opp oftere i retorikk enn i virkeligheten. UDI sine tall forteller oss at det er svært få av disse barna som har fått familiegjenforening. Dette blir derfor menneskefiendtlig og ren symbolpolitikk, mer egnet til å tekke egne innvandringsskeptiske velgere heller enn å løse et problem.

Samtidig har Horne sendt ut forslag om å redusere standarden på omsorgssentrene hvor de enslige mindreårige asylsøkerne bor. Disse barna skal få dårligere vilkår enn vi ville godtatt for norske barn. Det er denne typen grov diskriminering barnekonvensjonen og flyktningkonvensjonen er etablert for å forhindre.

Erfaring fra omsorgssentrene og forskning på feltet viser at det er store mangler i omsorgstilbudet til de over 15 år som bor på mottak der UDI har omsorgsansvaret. Mottak for enslige mindreårige har ikke de samme kravene til bostandard, bemanning og kompetanse, som på omsorgssentrene. Tilbakemeldingene fra ungdommene bekrefter dette. På mottak med lavere bemanning ber ungdommene om mer voksenkontakt. Den nye loven vil medføre lavere krav til bemanning og kompetanse blant de ansatte også for de under 15 år. Ekspertene anbefaler at de over 15 år får det samme omsorgstilbudet som det de under 15 år nå har – ikke at de under 15 skal få svekket sitt tilbud.

I andre anledninger hevder Fremskrittspartiet at disse barna er utsatt for omsorgssvikt, samtidig så skal de ikke få dekket de samme behovene og ha den samme omsorgskvaliteten som andre barn. Dette henger ikke på greip. At representanter fra Fremskrittspartiet fremstiller det som om dette er til barnas beste, er lite troverdig. Barnevernloven sikrer allerede retten til tilpasset omsorgstilbud. Da er det viktig at vi sikrer at vi kan gi et forsvarlig omsorgstilbud til alle barn og unge som befinner seg i Norge – uavhengig av oppholdsstatus eller alder. Enslige mindreårige asylsøkere trenger et strengere vern av sine rettigheter, ikke en stadig nedbygging av disse.

Det er ingenting som tyder på at «ankerbarn» er et utbredt fenomen og ingenting tilsier at vi kan behandle dem med mindre omsorg, verdighet og kvalitet enn andre barn. FNs barnekonvensjon slår dette klart fast.

Klarere kan det ikke bli – Fremskrittspartiet må stoppe jakten på denne allerede svært utsatte gruppen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.