FrP og blasfemiparagrafen

BLASFEMI: Overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, retter i Dagbladet 19. desember kritikk til undertegnede og FrP i forbindelse med vårt forslag om å fjerne blasfemiparagrafen. Aavitsland hevder blant annet at det var «ynkelig og tøvete» av FrP å stemme for å beholde blasfemiparagrafen i 2004. FrP har lenge vært prinsipell motstander av blasfemiparagrafen, som vi anser som en uheldig innskrenkning i ytringsfriheten. Undertegnede fremmet også i 1989 forslag om å fjerne blasfemiparagrafen. Selv om forslaget ikke ble vedtatt, ble intensjonen i forslaget støttet av flertallet, som likevel ønsket et mer detaljert saksfremlegg og en grundigere saksbehandling. Det er altså ikke riktig som Aavitsland hevder at FrP på to år har skaffet seg et fullstendig nytt syn og nye argumenter om blasfemiparagrafen. Uansett hva Aavitsland måtte mene var det underforstått i 2004 at paragrafen skulle sove videre, og fungere symbolsk, og FrP ble med på dette for å vise samarbeidsvilje overfor KrF, og et bredt borgerlig flertall, ikke fordi vi hadde endret syn på blasfemiparagrafen.

AAVITSLAND ANBEFALES å utfordre de andre partiene som også støttet opprettholdelse i 2004 på om de faktisk ønsket å vekke den sovende paragrafen fra søvnen. Som Aavitsland helt sikkert har fått med seg har det skjedd mye på de to årene som har gått siden Stortinget sist behandlet blasfemiparagrafen. Vi opplevde under debatten om karikaturtegningene at ledende muslimer i Norge tok til orde for å vekke til live blasfemilovgivningen og revitalisere den. Dette betyr at ytringsfriheten blir utfordret på nytt, og derfor er det nå nødvendig å hindre at vi havner i en situasjon der fundamentalister sitter med definisjonsmakten på hva som er godkjente ytringer. Derfor var det nå på tide å ta opp vårt gamle forslag igjen.