Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

FrP og de kristne verdier

Når vestens verdier blir utfordret og tråkket på, er det ikke rett og rimelig at noen tar disse verdiene i forsvar?

DAGBLADETS KOMMENTATOR

Dag Kullerud bruker en helside i Dagbladet tirsdag 9. november på å fremvise sin manglende innsikt i FrPs verdigrunnlag, og Kullerud synes å ha problemer med å klare å skille mellom det kristne verdigrunnlaget og det kristne trosgrunnlaget.

Fremskrittspartiets formålsparagraf gir et klart uttrykk for hvilket verdigrunnlag partiet bygger på: Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. Det er viktig å være seg bevisst på forskjellen mellom den kristne tro og kristne verdier. Tro er en privatsak, og FrP har aldri, og kommer aldri til å legge seg opp i hvorvidt folk tror eller ikke, ei heller om de velger den kristne troen. Derimot har det store konsekvenser hvilke verdier samfunnet bygger på. Verdier er derfor mer enn bare en privatsak, og derfor har FrP hele tiden vært bevisst på at vår politikk skal ligge godt forankret i et bestemt verdisyn, det kristne verdisynet. Det kristne verdigrunnlaget står side om side med partiets liberalistiske samfunnssyn.

Et godt samfunn må bygge på visse verdier. Disse verdiene må være universielle, det betyr at de må gjelde alle og overalt. Verdiene manifisterer seg i rettigheter, rettigheter som også må gjelde alle og overalt. Dette er selve liberalismens fundament, og det er også fundamentet til den vestlige idetradisjonen som har sin basis i det kristne livssyn. Grunnlaget for både liberalismen og den kristne verditradisjonen er at folk har visse rettigheter som er gitt dem fra naturens side. FrP er ikke et parti basert på kulturell relativisme eller lemfeldig omgang med verdier og rettigheter. Vi er ikke et verdinøytralt parti og det har det da heller aldri vært noen tvil om.

KULLERUD HEVDER AT

KrF har gått til høyre og FrP har tatt i bruk en fornyet religiøs retorikk, og dette danner basisen for Kulleruds bekymringer. KrF får svare for seg selv, men jeg føler behov for å opplyse Dagbladets skribent om FrP`s ståsted i verdidebatten. Dagens verden er ikke den samme som gårsdagens verden, og morgendagen vet vi lite om. Men vi vet at terrorister med en knivskarp politisk-religiøs agenda er på fremmarsj med en agenda stikk motsatt av vestlige, liberale og kristne verdier. Vi er nødt til å ta på alvor trusselen som blant annet muslimske fundamentalister står for. Derfor vil FrP øke bevisstheten om de verdier som danner grunnlaget for det norske samfunnets vekst og utvikling. Er det virkelig så unaturlig at noen faktisk tar denne verdiarven på alvor og går i forsvar for dem i en tid da slike grunnleggende verdier blir utfordret fra flere hold?

RELIGIONSFRIHET

er et grunnleggende element i FrPs politikk, og det at vi i årevis har tatt til orde for å skille stat og kirke, gir en pekepinn på at vi ikke ønsker en sammenblanding av religion og politikk. I motsetning til islamister, som er representanter for et politisk islam, der skillelinjene mellom politikk og religion er visket ut, ønsker vi et samfunn som ikke tvinger folk til å tro, og som heller ikke gjør kirkens representanter til politikere. I motsetning til Kullerud har jeg faktisk tro på at kirken selv vil klare å håndtere vanskelige debatter på en skikkelig måte.

Religionsfriheten skal gjelde like mye for muslimer som for kristne, men det går en smertegrense som ikke skal tråkkes over, når det gjelder hvilke verdier som skal aksepteres i et samfunn eller ikke. Det er når religion blir politikk og når religiøse lover settes foran våre norske lover at vi skal si stopp. De kristne verdiene og det liberale samfunnsynet som begge har fokus på toleranse, frihet og det enkelte menneskets plass i samfunnet, må være det vi møter slike utfordringer med. Det nytter ikke å vri seg unna de nye utfordringene slik Kullerud prøver seg på, ved å bevisst sette debatten til side med advarsler om religiøs ekstremitet på den kristne siden. Dette forvrenger debatten og det er heller ikke FrPs utgangspunkt for å lede an i dette oppgjøret med relativisering av verdier og samfunnsidealer.

MENER KULLERUD

det er galt å ta de verdier som Norge og vesten bygger på på alvor? Når våre verdier blir utfordret og tråkket på, er det ikke rett og rimelig at noen tar disse verdiene i forsvar? Her finner nok du en del av forklaringen på hvorfor flere kristne velgere velger seg FrP. FrP tar verdier på alvor, og vi sier i klartekst fra når våre verdier er truet. I tillegg ønsker vi ikke å bortforklare sider ved terrorismens ansikt. Det er for eksempel Israels soleklare rett å slå tilbake mot selvmordsbombere som terroriserer samfunnet, og det vil ikke bli noen varig løsning i Midtøsten før de palestinske lederne tar et oppgjør med denne dødskulten. 11. september 2001 var ikke bare et angrep på USA, det var et angrep på hele den frie, vestlige verden, og de tragiske hendelsene viste tydelig hvilke krefter vi står overfor i kampen om verdiene i verden. Det er nemlig ikke tro dette handler om, det er verdier. Derfor er det feil når Kullerud skriver om den norske verdikampen, det er nemlig en global verdikamp vi er vitne til i dag. Kampen om verdiene er den viktigste debatten i vår tid, og det er på tide at vi begynner å ta denne debatten på alvor også her i Norge.

Et flerkulturelt samfunn byr på større utfordringer, og utfordringene møtes best ved at vi står fast ved de grunnleggende verdier. Kirken og skolen er viktige institusjoner for formidling av verdibudskapet, og og det er slett ikke noe nytt at FrP ønsker å styrke verdiformidlingen i samfunnet. En vellykket integreringspolitikk må ta utgangspunkt i at samfunnet bygger på liberale og kristne verdier, og det er helt avgjørende at våre nye landsmenn får en klar innføring i hvilke verdier det norske samfunnet bygger på og at de må akseptere disse verdiene.

FRP HAR SELVSAGT

ingen bekjennelsesplikt og vi kommer heller ikke til å innføre det. Vi er ideologisk forankret i den liberalistiske ideologi, og store liberalistiske tenkere som John Stuart Mill, John Locke, Adam Smith og Lord Acton hadde eksempelvis alle et kristent verdisyn. Så det er ikke noe nytt at FrP, som et liberalistisk parti, også legger stor vekt på de kristne verdier og den kristne kulturarven. Dette henger nøye sammen, og en erfaren skribent som Dag Kullerud burde kjenne til denne ideologiske arven. Det er derfor jeg finner det bemerkelsesverdig at Kullerud avslutter sin artikkel med en utilslørt advarsel mot å bruke kristne verdier som legitimering og som en fellesskapsarena. Det kommer kanskje overraskende på Kullerud at det norske samfunnet bygger på de kristne verdier og den kristne etikk, og at dette er trygt forankret også i Grunnloven?

FrP er et godt valg for kristne velgere, men det er et like godt valg for velgere som ikke har en kristen tro, nettopp fordi vi tar våre verdier og kulturelle arv på alvor.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media