FrP og Irak-krigen

FRPs UTENRIKSPOLITIKK: Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen fra Ap utfordrer FrP i Dagbladet mandag 8. september om vi i en eventuell regjering vil forholde oss til folkeretten og om vi vil nedprioritere FN. FrP har alltid lagt vekt på at en internasjonal rettsorden i folkerettslige spørsmål er viktig. I Trettebergstuens eget parti er imidlertid doble standarder og moralsk fleksibilitet hverdagskost. Ap mente frigjøringen av det irakiske folk i 2003 var et brudd på folkeretten, men syntes det var greit nok å bryte folkeretten når NATO skulle bombe Serbia i 1999. Anerkjennelsen av Kosovo tidligere i år, mangler også folkerettslig legitimitet. Er folkeretten bare relevant når den kan brukes til å kritisere USA?

FrP mener at Sikkerhetsrådets 17 bindende resolusjoner mot Irak ga et tilstrekkelig grunnlag for militære aksjoner. Vår holdning ble støttet av mange allierte. Siden 2003 har hele 40 land sendt styrker for å tjenestegjøre i Irak, inklusive Norge. Til sammenligning har 28 land deltatt i UNIFILs operasjon i Libanon de siste 30 årene. Når USAs aksjoner i Irak omtales som alenegang, så er vel det en aldri så liten overdrivelse.

Mye har gått galt etter intervensjonen i 2003. Det erkjenner FrP, og vi har hele tiden vært klar i vår kritikk. Men det fjerner ikke det faktum at det irakiske folk nå er frigjort fra en diktator som har brukt masseødeleggelsesvåpen mot sin egen befolkning. USA har nå overført ansvaret for 11 av de 18 provinsene i Irak til den irakiske regjeringen. Det er et klart uttrykk for en bedring i situasjonen.

FrP har respekt for FN, men organisasjonen har et stort behov for å bli mer effektiv og mer fokusert. FrP sto sammen med USA om å forsvare intervensjonen i Irak, men vi vil ikke stå sammen med AP om partiets nesegruse beundring av FN, som har vært passivt vitne til 3 folkemord på 15 år.