FrP større enn de rød-grønne partiene til sammen

«Endelig begynner det å skje noe. Det er et enormt behov for grunnleggende systemendringer i Norge på nær sagt alle områder. Det er behov for å gjeninnføre lov og orden slik det var for 30 år siden.

Fru Hansen

«Hvilke kriterier opererer FrP-ere med når de snakker om et samfunn «bedre» enn dagens? Bedre i forhold til hva? Bedre for hvem? Hvorfor skulle et samfunn som beskjærer velferdsordninger til beinet være et bedre samfunn å leve i enn et samfunn som bruker penger på sine innbyggere?

Platonix«Det er spesielt å se FrP - som før var et liberalistisk parti - gå inn for sperring av grensene. De er i tillegg svært brydde når folk spør de om EU og religion. Faren for at de mister store deler av sin velgermasse er stor, derfor forsøker de å sno seg unna disse to spørsmålene.

Filmviteren«Noen grunner til at FrP fosser frem: 1. Nepotisme i stat og kommune. 2. Den berikende effekten av innvandring: Kostnader og Kriminalitet. 3. Pengeflom til diktaturer. 4. Innvandrere som får uføretrygd og reiser hjem som en konge på vår regning til landet de flyktet fra. 5. Vegbygging. 6. Gamlehjemsplasser og sykehus. 7. Mullah Krekar. 8. Rødgrønn overstyring i OL-saken. 9. NRK er en sosialistkanal med tvangspålagt lisens. 10. Arbeiderpartiets for tette bånd til LO. 11. Venstresidens nedrakking av Norges best skolerte parti og dets velgere. Tja, er det noe rart at vi ønsker et nytt styre av landet ?

Bamse