FrPs Bergen

Ap-kritikk: Aps Terje Ohnstad skyter fra hoften når han kritiserer FrP i sitt innlegg 24.07. Ohnstad burde se at samarbeid krever kompromisser. Valgresultatet gav 15 representanter i bystyret mot Bybanen og 52 for. Velgernes mandat gikk da i Bybanens favør. FrP kunne valgt å stå utenfor byrådet og sett at Bybanen ble bygget likevel. Den løsningen valgte vi ikke.

FrP lovet å ikke innføre de nye takstene for eiendomsskatt, det løftet har vi holdt. Løftet er også slått fast i byrådets plattform sammen med et mål om at eiendomsskatten skal halveres. Tempoet avgjøres av kommunens økonomi. Onhstads regjeringsparti har imidlertid bestemt at byene skal betale regningen for regjeringens distriktspolitikk. Bergen vil tape 75 mill i 2009 på regjeringens politikk, noe som tilsvarer ca 127 sykehjemsplasser. Halvering av eiendomsskatten blir da en utfordring. Ohnstad er ute å kjøre når han påstår FrP vil innføre rushtidsavgift. Det er uaktuelt for byrådet. FrP har i stedet støttet en utredning som vi vet vil vise hvor urettferdig en slik avgift treffer. Det er AP som har forkastet sine valgløfter. Før valget var AP mot rushtidsavgift, nå er AP for.Det er skivebom å påstå at FrP har støttet økte bompenger. Byrådet har gått inn for en omdisponering av midlene i Bergensprogrammet. Det innebærer at arbeidet med Ringveg Vest og Bybanen kan fortsette uten økte bompenger

At eldre sulter på sykehjemmene er en alvorlig påstand som jeg forventer Ohnstad dokumenterer. Fokus på ernæring har vært viktig i mange år. Likevel har det på tross av klare rutiner skjedd at beboere ikke har fått god nok ernæring. Dette tar vi på alvor. Det er besluttet at ernæring skal være hovedfokusområde for kvalitet ved alle våre institusjoner.