Frps biohykleri

BIODRIVSTOFF: Frp påstår at SV ofrer verdens fattige på biodrivstoffets alter. Her er fire grunner til ikke å lytte til Frp i denne debatten.

1. Klimasvikere. Den virkelig store trusselen mot verdens fattigste er klimatrusselen. Frp bruker enhver anledning til å så tvil om klimaendringene egentlig er noe problem. Matproduksjonen i Afrika forventes å bli halvert innen 2020 på grunn av klimaendringene, i følge FN. Frps manglende klimapolitikk er derfor et svik mot verdens fattige, men også mot neste generasjon.

2. Egotrippere. Kamp mot sult og miljøproblemer forutsetter omfordeling, bistand og mindre forurensende livsstil. Frp er imot alt dette. Motstand mot biodrivstoff er halmstrået Frp klamrer seg til. Slik skal de bevise at de er litt for de fattige, de også. FN sier at biodrivstoff «innebærer både muligheter og risiko»: Fattige bønder kan få bedre betalt når prisene stiger, men samtidig rammes fattige i byene. SV jobber aktivt i regjering for å få på plass sertifiseringssystemer som kan sikre at det biodrivstoffet vi bruker er bærekraftig og rettferdig. Her kunne Frp ha bidratt. I tillegg kunne de ha hjulpet oss med å begrense biltrafikken og sørge for at forurenser må betale.

3. Truer matproduksjonen. Verdens matvarekrise er en skandale, og i stor grad et resultat av kynisk landbrukspolitikk. USA og EU har i årevis dumpet prisene gjennom subsidiering av egne eksportprodukter. Lokale bønder er blitt utkonkurrert på hjemmebane, jord er lagt brakk og verdifull produksjon gått tapt. Dette bryr ikke Frp seg om. Deres medisin er «mer av det samme»: Mer handel med mat på de rike landenes premisser og mer makt til de rikeste landa i internasjonale institusjoner. På toppen av det hele vil de legge norsk matjord brakk, slik at vi må importere mer fra andre.

4. Oljefanatikere. Frp er det partiet som mest konsekvent står på oljeselskapenes side. Helst skal vi pumpe opp all oljen så raskt som mulig. At vi utsetter de mest sårbare naturområdene for potensiell uopprettelig skade, bryr de seg ikke om. At vi vil bidra til ytterligere klimaproblemer og dermed ramme neste generasjon og de fattigste i verden – pyttsann. Klimaendringene fins jo ikke, så hvorfor bry seg? At Frp er mot biodrivstoff, bør derfor ikke komme som noe sjokk.

I stedet kan vi lytte til Zero og Kirkens Nødhjelp som i sin kronikk i Dagbladet 7. mai skrev følgende: «Gjennom satsing på biodrivstoff vil fattige land kunne gjøre seg mindre avhengig av å importere dyr olje. Norge påfører verden store klimagassutslipp gjennom vår oljeeksport, og vi tjener oss søkkrike på de høye oljeprisene. Vi i Norge bør være forsiktige med å kritisere at fattige land produserer sitt eget drivstoff når vi vet hvor store problemer fattige land har med å betale for olje med dagens priser».