Fru Ingrid - den moderne statsministerfrue

Ingrid Schulerud stiger ned trappa i elegant, svart aftenkjole. Hun er på jobb. Som karrierediplomat har hun gjort dette dusinvis av ganger før. Med sikker stilføring ønsker hun det danske statsministerparet velkommen.

Før han ble valgt til USAs president reklamerte Bill Clinton med at velgerne fikk «to for prisen av en» hvis de stemte på ham. Kona Hillary kom gratis med på kjøpet. Norges ferske statsministerfrue, Ingrid Schulerud, kunne krevd lønn for sin nye rolle: Hun er den moderne førstedame.

I går kveld var statsministerekteparet Jens Stoltenberg og Ingrid Schulerud vertskap for sine danske kolleger Poul Nyrup Rasmussen og Lone Dybkjær på Akershus slott. Det er andre gang på tre dager at fru Ingrid er vertskap for utenlandske gjester. Statsråder, ambassadører, partiledere, næringslivstopper og byråkrater har entret den brusteinsbelagte borggården på klaprende hæler og lakksko. Etter velkomsten viser hun sine gjester veien inn til Romerikssalen og den storslåtte middagen.

Ingrid Schulerud er ikke ukjent med sin nye rolle. Som karrierediplomat kjenner hun den diplomatiske etikette til fingerspissene.

Jens Stoltenberg har derfor et trumfkort ved sin side som knapt noen statsminister har hatt før ham.

INGRID SCHULERUD ER byråsjef i Utenriksdepartementet, ekspert på Øst- og Sentral-Europa. Med sin mangeårige bakgrunn i UD sitter hun på en politisk kunnskap og forståelse for diplomatiske spissfindigheter som kan være gull verdt i promoteringen av norske interesser i utlandet. Et av hennes viktigste fortrinn ligger i evnen til å kunne bedømme politiske og diplomatiske motspillere ut fra hvilke hensikter de har.

Ambassadør Leif Mevik sier det slik: - Ingrid Schulerud har alle faglige og menneskelige forutsetningene for å gjøre en glimrende jobb i denne rollen. Det kan komme både henne, Jens og landet til gode. Hun vil være trygg på disse omgivelsene, uansett nivå. Hun vil aldri være i beit for ting å snakke om, og hun vil ha ferdigheter i å takle situasjoner og ulike mennesker. I tillegg vil hennes opphold i utlandet gi henne en språklig sikkerhet.

Tradisjonelt har rollen som statsministerfrue begrenset seg til å være pynt og staffasje, med en viss etiketteforståelse som viktigste krav. Forsker Arne Olav Brundtland , mannen til Gro, fikk et innblikk i dette førstedamemiljøet. Et av hans høydepunkt var da Nancy Reagan titulerte ham som «Dear First Lady» i et brev der hun spurte om han kunne komme til en konferanse mot narkotika. I dag sier Arne Olav Brundtland følgende om sin rolle som «statsministergemal»:

- DET TOK LITT TID å forme rollen. Det var greiest å betrakte seg som hennes «dekorasjon» og forlange behandling som et ordinært kvinnfolk. Men det ble jo litt alvor etter hvert.

Kjell Magne Bondeviks kone, Bjørg Bondevik , valgte å innta en tradisjonell, tilbaketrukket rolle som statsministerfrue, og spilte i stedet hovedrollen på hjemmebane. Hun reduserte sin yrkesaktivitet, og begrunnet det med at hun ville tilpasse seg sin manns statsministeroppgave. Sitt første intervju som statsministerens ledsager ga hun den dagen Bondevik gikk av.

Werna Gerhardsen , gift med Einar Gerhardsen, var et unntak fra den tradisjonelle fruerollen. I tillegg til å delta sammen med sin mann i offisielle sammenhenger, sto hun støtt på sin egen politiske plattform, blant annet som bystyremedlem i Oslo. Det ble antatt at hun hadde så stor innflytelse over sin mann at avisene omtalte visse avgjørelser som «Gerhardsens har bestemt».

I MOTSETNING til Werna Gerhardsen har ikke Ingrid Schulerud uttalte politiske ambisjoner, og heller ingen politiske verv. Dette skiller henne fra Hillary Clinton, som raskt etter at mannen ble president, sørget for å bli ansvarlig for en omfattende helsereform.

Hillary tok for sin del opp arven etter Eleanor Roosevelt , som var den første presidentfruen som sto fram som en selvstendig person med politisk engasjement. Da hun inviterte den svarte sangerinnen Mariann Andersson til å synge på en offisiell middag, skapte det en aldri så liten skandale.

Karriereadvokaten Cherie Booth Blair tilhører også den nye generasjon statsministerfruer. Hun har vært aktiv i arbeiderbevegelsen i hele sitt liv, faktisk lenger enn sin mann Tony Blair. Hun har i dag ingen politiske verv, noe som ville være i strid med den britiske tradisjonen. Men det blir regnet som sikkert at hun diskuterer politikk på kammerset med sin mann. Hun er kjent som en markant kvinnesakskvinne, og i sin jobb som høyesterettsadvokat har hun tatt flere saker som dreier seg om diskriminering av kvinner i arbeidslivet til topps i rettssystemet. Det at hun ble gravid med sitt fjerde barn i godt voksen alder, tilfører ytterligere en ny dimensjon til hennes rolle som statsministerfrue.

MED MANGE ULIKE rollemodeller som bakteppe skal Ingrid Schulerud sette seg i tenkeboksen for å finne fram til sine egne mål og sin personlige stil. I går kveld fikk hun sjansen til å utveksle erfaringer med Lone Dybkjær , som ved siden av bijobben som statsministerfrue selv har vært en markant politiker som statsråd og leder av Radikale Venstre. Sammen utgjør de to den neste generasjonen Fruer, som med høy utdannelse og politisk kunnskap vet at de har tung ballast under chiffonskjerfene. Og de vet å benytte seg av den. Men det første Ingrid Schulerud sannsynligvis kommer til å gjøre når hun kommer ut av tenkeboksen, er å komme med et nytt forslag til tittelen «statsministerfrue». Rollen som dekorasjon er passé.

mari.k.by.rise@dagbladet.no

TO SKRITT FORAN: Ingrid Schulerud og Jens Stoltenberg på vei for å ta imot det danske statsministerparet på Akershus slott.