Fruen er konkret!

REGISTRERER

at Arne Heli mener at undertegnede ikke er konkret når det gjelder Plata. La meg tydeliggjøre det: det er ikke snakk om at rusmisbrukere skjemmer by- og gatebildet eller at de er et forurensningsproblem. Fruen ønsker å hindre rekrutteringen til det knalltøffe narkotikamiljøet i Oslo. Jeg vil ha slutt på at ungdom vet hvor kjøp og salg av narkotika går for seg når de stiger av T-banen eller toget. Plata var Nordens største omsetningssentral for narkotika. Omsetning og bruk av narkotika er ulovlig, og lovverket er til for å håndheves. Dette er en forutsetning for at vi skal ha en troverdig rettsstat. Og for å være helt konkret når det gjelder den enkeltes rett til et verdig liv: det finnes ikke på Plata. Jeg ønsker å gi mer verdighet gjennom det kommunale apparatet og det tilbudet frivillige organisasjoner gir. Jeg ønsker at den enkelte rusmisbruker skal få tilbud om metadon når vedkommende er motivert for denne behandlingen, eller rusavvenning. Jeg håper vi denne gangen lykkes med å splitte opp det tunge rusmiljøet i Oslo slik at vi kan redde unge liv fra å ende i et narkotikamisbruk.