SKAL REHABILITERES: Deler av fasaden er pakket inn i sponplater og plast for å unngå at deler av muren faller ned og skader forbipasserende. Teatret har også store sprekker i både gulv og tak. FOTO: Arne V. Hoem / Dagbladet
SKAL REHABILITERES: Deler av fasaden er pakket inn i sponplater og plast for å unngå at deler av muren faller ned og skader forbipasserende. Teatret har også store sprekker i både gulv og tak. FOTO: Arne V. Hoem / DagbladetVis mer

Frykt før Nationaltheatret-oppussing. Store utfordringer for funksjonshemmede

Nationaltheatret tror allerede nå at rehabiliteringen kan gå på en budsjettsprekk. - Jeg kan ikke huske noen gang hvor det har holdt.

(Dagbladet): 21. april offentliggjorde kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) at regjeringen vil rehabilitere Nationaltheatret for 1,9 milliarder kroner.

Teatret har forfalt i flere tiår, og flere alternativer for rehabiliteringen ble vurdert før regjeringen landet på det billigste alternativet. Nå er Nationaltheatret bekymret for at alternativet som er valgt undervurderer behovet for univsersell utforming, som blant annet betyr at det skal være enkelt alle å bruke bygget, også personer i rullestol eller syns- og hørselshemmede.

Det gjør at Nationaltheatret allerede nå sier at de er usikre på om det er mulig å holde rehabiliteringen innenfor et budsjett på 1,9 milliarder.

- Det er mulig at vi kan få inn kostnader til universell utforming innenfor de 1,9 milliardene. Men det er et stort usikkerhetsmoment. Det teatret har sagt er at vi er redde for at det ikke er tatt nok høyde for det, sier Thomas Gunnerud, prosjektleder for rehabiliteringen av Nationaltheatret.

Forfalt i flere tiår

I Statsbyggs tilstandsanalyse fra 2011, står det at bygget har store mangler når det gjelder universell utforming.

Nationaltheatret har forfalt i flere tiår. Nå er forfallet så stort at deler av fasaden er pakket inn i sponplater og plast for å unngå at deler av muren faller ned og skader forbipasserende. Teatret har også store sprekker i både gulv og tak.

FORFALL: Nationaltheatret har forfalt i flere tiår. FOTO: Arne V. Hoem / Dagbladet 
FORFALL: Nationaltheatret har forfalt i flere tiår. FOTO: Arne V. Hoem / Dagbladet  Vis mer

Gunnerud ser likevel ikke for seg at Nationaltheatret vil gjennomgå en rehabilitering uten at det legges til rette med universell utforming.

- Nei, jeg klarer ikke se for meg det. Et statlig byggeprosjekt i dag må forholde seg til de forskriftene som gjelder for universell utforming, men siden bygget er fredet har man også et bevaringshensyn. Så vi må finne løsninger innenfor de rammene bygget setter, sier han.

- Spenningsmoment

Arild Grande i Arbeiderpartiet mener også at det er knyttet stor spenning til hvorvidt de 1,9 milliardene regjeringen legger opp til å bruke, vil være tilstrekkelig.

- Det er et stort spenningsmoment knyttet til dette. Men jeg tar for gitt at det er kvalitetssikret, sier han.

Grande legger til at han regner med at kulturministeren kjenner til behovet.

- Men det er utenkelig å se for seg at man kan rehabilitere Nationaltheatret uten å sikre tilgang for alle, sier Grande.

Ib Thomsen, kulturpolitisk talsperson i Frp, sier han tror kostnadene skal holde seg innenfor 1,9 milliarder.

- Jeg regner med det holder, men erfaringsmessig gjør det ikke det. Jeg kan ikke huske noen gang hvor det har holdt, sier han.

- En sentral del

Kulturdepartementet opplyser i en e-post til Dagbladet at alternativet regjeringen har valgt inkluderer tiltak for å forbedre situasjonen når det gjelder tilgjengelighet og universell utforming, og disse tiltakene inngår i kostnadsestimatet. De skriver at spørsmålet om universell utforming er svært krevende i et kulturhistorisk bygg som Nationaltheatret.

- Det er ofte en motsetning mellom hensyn til antikvariske kvaliteter og tilrettelegging for universell utforming. Regjeringen legger stor vekt på å finne en god balanse. Dette vil være et viktig spørsmål gjennom hele prosjektet, skriver departementet.

På spørsmål om hva de tenker om at Nationaltheatret er usikre på om rehabiliteringen kan gjennomføres til 1,9 milliarder, sier de at tilgjengelighet er en sentral del av arbeidet med prosjektet. De legger til at det endelige kostnadsoverslaget også skal gjennom en ekstern kvalitetssikring.

- Regner med budsjettsprekk

Johan Olaisen, professor i kompetanseledelse ved BI, og som tidligere har arbeidet med prosjektledekse og prosjektstyring i Statoil, tror Kulturdepartementet regner med at det vil komme en budsjettsprekk.

- Det vil jeg tro de regner med. Men de vil nok ikke si at de regner med det. Det kan også ligge en interesse i dette, for store prosjekter skal gjennom behandling i Stortinget. Om summen er mindre er det enklere å få gjennom prosjektet, sier Olaisen.

Han legger til at budsjettsprekker i det offentlige er svært vanlig.

- Nationaltheatret er et offentlig bygg. Da ligger det nærmest implisitt at man overskrider budsjettet. Det er vanskelig å si hvorfor dette skjer, men ofte er det uforutsette hendelser under prosessen for fører til budsjettsprekk, sier Olaisen, og forklarer at for å unngå dette må man ha god styring, kontroll og oppfølging.

Har belegg

Pål Berthling-Hansen, førsteamanuensis ved BI, forklarer at grunnen også ofte er at man ikke har vært detaljert nok når budsjettet ble utarbeidet.

Han mener man skal være forsiktig med å si at slike prosjekter alltid sprekker, men mener likevel at Ib Thomsen sannsynligvis har belegg for å si at budsjett erfaringsmessig sprekker.

- Det er sjelden man går veldig mye under budsjett. Men man kan ikke si at slike prosjekter alltid sprekker. Statens Vegvesen har bygget flere veier nå, for de har gått under budsjett så noen får det til, sier Berthling-Hansen.

Jublet

Det har i mange år vært snakket om at Nationaltheatret må rehabiliteres.

- Dette er det største som har skjedd i Nationaltheatrets historie siden det åpnet!, sa Hanne Tømta, teatersjef ved Nationaltheatret, da nyheten om rehabiliteringen ble kjent.

Hun forklarte at Helleland var den femte kulturministeren hun har forklart hvor alvorlig situasjonen ved teatret er.