Aktivitetssoner i Marka: Det skal være områder der vi vil tillater små tilpasninger, som for eksempel gjør at rullestolbrukere enklere kan komme seg ut i vannet slik som på Sognsvann, skriver Guri Melby og Stian Berger Røsland. Foto: NTB Scanpix og Jacques Hvistendahl/Dagbladet.
Aktivitetssoner i Marka: Det skal være områder der vi vil tillater små tilpasninger, som for eksempel gjør at rullestolbrukere enklere kan komme seg ut i vannet slik som på Sognsvann, skriver Guri Melby og Stian Berger Røsland. Foto: NTB Scanpix og Jacques Hvistendahl/Dagbladet.Vis mer

Frykten for rasering er usaklig og ubegrunnet

Vi mener Marka er stor nok til å romme et mangfold av aktiviteter og ønsker velkommen både de som sykler, bruker rullestol, klatrer, går på ski, jogger, aker eller går på fottur.

Meninger

Med aktivitetssonene ønsker vi å bidra til at flere kommer seg ut. Det er ikke en uthuling av Markaloven, det blir en stadfesting av det sterke vernet Marka har hatt, og skal fortsette å ha.

Vi tror at jo flere som aktivt bruker Marka, jo større oppslutning har et sterkt vern av Marka. Raymond Johansens frykt for en rasering av Østmarka i Dagbladet 25/8 er derfor både usaklig og ubegrunnet.

Oslofolk har et sterkt engasjement for Marka. Marka er vår felles grønne tumleplass. For mange Osloborgere er det her vi finner ro, naturopplevelser eller er aktive med familie og venner. Byrådets mål er å åpne opp Marka for enda flere. Det er det som er bakgrunnen for vårt forslag til ny kommuneplan, der vi tar til orde for «aktivitetssoner» i inngangen til Marka.

Det skal være områder der vi vil tillater små tilpasninger, som for eksempel gjør at rullestolbrukere enklere kan komme seg ut i vannet slik som på Sognsvann, at vi rydder en sti for terrengsykling eller at vi tilrettelegger for klatring. Disse tiltakene er rettet mot dem som kanskje ikke bruker Marka så mye i dag, eller de som ikke har anledning til å gå turer på stier som ikke er tilrettelagt for rullestol. Vårt mål er også å trekke flere unge ut i Marka, og kanskje er sykling ned en tilrettelagt sti i randsonen av Marka mer interessant enn de vidstrakte områdene med uberørt natur.

Oslo vokser raskt, og Marka vil i takt med befolkningsveksten bli brukt av innbyggere med ulike forventninger, forutsetninger og interesser. Vi mener Marka er stor nok til å romme et mangfold av aktiviteter og ønsker velkommen både de som sykler, bruker rullestol, klatrer, går på ski, jogger, aker eller går på fottur. Med aktivitetssonene viser vi hvor vi ønsker at den mer tilrettelagte delen av denne aktiviteten skal ligge, i randsonen av Marka, rundt de store naturlige inngangsportene til Marka. På den måten skjermer vi også de mer sårbare delene av Marka for mye aktivitet.

Det er flere som er bekymret for at man må gjennom en «mur» av anlegg for å komme seg inn i skogen. Det er ubegrunnet. Marka skal fortsette å være åpen og tilgjengelig for alle. Det er ikke slik at aktivitetssonene blir et fysisk hinder eller skal fylles med store idrettshaller. Sonen skal være en del av Marka som alle skal kunne ferdes i og bruke. Alle tiltak skal være i tråd med Markalovens formål og er her, som ellers i marka, søknadspliktige. Relevante organisasjoner, naboer og direkte berørte skal ha et ord med i laget. Alle tilpasninger skal ivareta viktige verneverdier, natur og terrenget rundt. Marka vil med andre ord ikke endre karakter som følge av aktivitetssonene, men noen områder vil forhåpentligvis bli mer tilgjengelige for en større bredde av befolkningen.

Det er selvfølgelig ikke riktig at det nå kan bygges nye golfbaner i Marka. Aktivitetssonene åpner ikke for bygging av idrettshaller, inngjerding, klubbhus, kiosker, varmestuer, kafeer, tribuner, båtopplagsplasser, naust, flombelysning eller nye slalåmbakker. Det eneste det åpnes for er at mindre tekniske bygg på maks 50 kvm kan tillates i tilknytning til anlegg, som for eksempel et skjul til en snøkanon slik at barn kan drive med skileik selv på snøfattige vintre.

At Arbeiderpartiet nå plutselig snur i denne saken, sier noe om i hvilken grad partiet er til å stole på. Den ene uka er aktivitetssoner bra, den neste skriver Raymond Johansen i Dagbladet at Arbeiderpartiet ikke går inn for aktivitetssoner likevel. Hva Arbeiderpartiet og Raymond Johansen egentlig mener, er rett og slett vanskelig å få tak i.

Hva vi mener er klart: Vi ønsker å åpne for aktivitetssoner. Men alle tilpasninger må være i tråd med Markaloven, og ta hensyn til natur og landskapsverdier. Vårt forslag vil åpne dørene til Marka for enda flere enn i dag, og det vil styrke verneinteressene, ikke svekke dem.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.