Frykter økt pornoproduksjon i Norge

Om Høyesterett frikjenner Stein-Erik Mattsson.

(Dagbladet.no): I dag startet rettssaken mot den tidligere pornoredaktøren Stein-Erik Mattsson i Høyesterett. Mattsson er frikjent i både Ting- og Lagmannsretten, etter at SVs stortingsrepresentant anmeldte ham for brudd på pornolovgivingen sommeren 2002.

Mattsson trykket opp en versjon av pornobladet «Aktuell Rapport» uten den lovpålagte sladden, og distribuerte det til Stortingets medlemmer.

I Høyesterett i dag, argumenterte påtalemyndigheten for å straffe Mattsson med en bot på 25 000 kroner, eller fengsel i 15 dager for lovbruddet. Påtalemyndigheten mener at begge dommene fra de lavere rettsinstansene er fattet på feil grunnlag.

Prinsipiell

Stridens kjerne er hva Stortinget mente da de skrev om straffelovens paragraf 211 til dagens paragraf 204. I loven er det forbud mot «barn, dyr, lik, vold og tvang», og ellers alt som regnes som støtende.

I Lagmannsretten kom man fram til at pornobladet Mattsson distribuerte til Stortinget ikke er støtende. Videre mener lagmannsretten at ting som ikke er støtende, heller ikke er straffbart.

- Ting kan være støtende uten at det er straffebelagt, sa aktoratet i Høyesterett.

Mer pornoproduksjon

TAR DET TIL MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASBOURG: Stein-Erik Mattsson slår seg ikke til ro om han taper i norsk Høyesterett. Foto: Scanpix/ Cornelius Poppe
TAR DET TIL MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASBOURG: Stein-Erik Mattsson slår seg ikke til ro om han taper i norsk Høyesterett. Foto: Scanpix/ Cornelius Poppe Vis mer

Aktor hevdet så at lovgiver, altså Stortinget, ikke hadde ment å liberalisere pornolovgivingen da de laget den nye paragrafen i 1985. I tillegg, hevdet aktor, uttalte Stortinget da de opphevet den gamle loven i 2000, at liberalisering var et galt signal å gi til et samfunn som allerede da ble invadert av kommersiell bruk av nakenhet og kropp i det offentlige rommet.

- Å hindre framvekst av en pornoindustri i Norge var også litt av hensikten med loven, hevdet aktor.

Aktoratet presenterte en problemstilling som i bunn og grunn er en etisk debatt. Er det skadelig for folk med det aktor kalte et «normalt følelsesliv» å bruke såkal hardporno? Og er fotografiene Mattsson publiserte støtende nok til å rammes av pornolovgivingen?

- Det er klart dette er et grensetilfelle, men påtalemyndigheten mener at det faller på den straffbare siden av skillet, konkluderte aktor før han la ned påstand om straffen.

Les også: Mattson vil vise 45-minutters pornofilm i Høyesterett: - Jeg håper de gleder seg.