Fugellis diagnose

«En kjemisk analyse av trykksverten i Dagbladet ville kanskje vise at den inneholder et eller annet molekyl som kan virke kreftfremkallende. Dette molekylet kan smitte over på tommelfingrene og derfra til kneippbrødskiven når du leser avisen og spiser matpakken.» Dette skriver Per Fugelli i sin bok «Rød resept», som ble lansert sist uke.

  • Fugelli er professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo, og kjent for sine mange uttalelser i diverse samfunnsdebatter. I «Rød resept» skriver han blant annet om hva vinnersamfunnet gjør med helsa vår. Han hevder at vi må ta tilbake ansvaret for vår egen helse, og skriver om hvor skadelige medienes «skrekk-og-gru-meldinger» kan være. Et kapittel i boka har tittelen «Dagblad-sykdommer». Han begrunner valget av avis med at selv om Dagbladet ikke er alene om skrekkoverskriftene, er Dagbladet verst. «Jeg tror kanskje Dagbladet er en større helsefare enn kruttlapp-pistolen, selv om de ligner på hverandre,» skriver Fugelli.
  • Dagbladets (helse)journalistikk kan, ifølge Fugelli, føre til tre ting. For det første har mange et hypokonderanlegg som kan vokse seg sterkt av Dagbladet. For det andre kan folk bli immune for helseopplysninger (og dermed avvise også holdbare opplysninger). For det tredje kan personlig ansvar for egen helse og politisk ansvar for befolkningens helse forsvinne i den store ståheien rundt risikoer.
  • Hva med å minne om høna og egget? Kom noen gang svaret på spørsmålet om hva som kom først? Fugelli skylder på Dagbladet, Dagbladet skylder på at det er dette folk vil ha, folk skylder på fæle oppslag mens de kjøper nettopp medisinske sjokk på papir. Men hvem har egentlig skylda og hvor oppstår de ulike behovene? Med et stadig økende engasjement i egen helse, øker også behovet for informasjon. Selv om det er på sin plass å stille visse krav til informasjon som gis, bør det også kunne kreves noe av dem som mottar informasjon. Folk velger selv hvor de henter informasjon fra. Ingen tvinges til å lese Dagbladet. Fugelli ønsker seg et Dagblad som driver pågående, kritisk journalistikk. Det gjør Dagbladet også. I tillegg ønsker Dagbladet bevisste og kritiske lesere.
  • Selvsagt mener ikke Fugelli at Dagbladets trykksverte er helsefarlig - i kjemisk forstand - noe annet er det med helsefaren i kulturell forstand. Fugelli skriver i boka ut en rød resept for dagens samfunn: «Lystighet og rettferdighet». Fra våre spalter kan vi prøve med en grønn resept: Vask hendene før kneippbrødskiva spises, og slipp med det samme litt boblende såpe inn i hjernens kritiske avdeling. Så, skulle alt være trygt...