Full NRK- oppvask etter Åsne-sladder

Misunnelse og sladder fra NRK-journalister førte til at Åsne Seierstad ikke fikk Den store journalistprisen for 2002. NRK-sjef Anne Aasheim lover oppvask.

Under tittelen «Den store norske feigheten - og min egen» skrev kulturredaktør i Bergens Tidende, Jan Nyberg, i går sin versjon av det som skjedde da han satt i juryen for Den store journalistprisen i fjor. Han hevder at Åsne Seierstad var den sterkeste kandidaten, men etter at «sentralt plasserte personer i NRK» fikk høre at hun lå an til å få prisen, tok de affære: «(...) I til dels drepende ordelag frakjente (de) kandidaten enhver journalistisk ære.»

- Jeg mener de som den gang spredte påstander om Seierstad bør stå fram, enten for å forsvare sine synspunkter eller redegjøre for hvorfor de eventuelt har skiftet mening, sier Jan Nyberg.

Ble motarbeidet

Både juryens leder den gang, NTB-sjef Thor Viksveen, og sekretær Per Edgar Kokkvold, bekrefter at sentrale personer i NRK motarbeidet Seierstad.

- Jeg kan bekrefte at det fra deler av NRK kom tilbakemeldinger på at Seierstad i hvert fall ikke burde få den for sin tv-journalistikk, sier Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Presseforbundet og sekretær for prisjuryen.

- Kritikken gikk både på kvaliteten på innslagene og metodene, sier Kokkvold.

Kokkvold understreker at det også var andre kandidater som ble diskutert.

- Det er relativt menneskelig at en ung, dyktig og fremadstormende kvinne møter misunnelse. På den annen side har Seierstad samtidig hatt sine forsvarere i NRK hele tida. Jeg har også inntrykk av at denne misunnelsen og kritikken på bakrommene ikke er like sterk lenger. Men det er ingen tvil om at det finnes mange dyktige journalister som føler at hun har fått for mye berømmelse, sier Kokkvold.

Utsatt for janteloven

Nyhets- og distriktsdirektør Anne Aasheim i NRK hadde en lang prat med Åsne Seierstad i går.

- NRK har vist med all tydelighet at vi setter pris på Åsnes journalistiske ferdigheter. Men det er klart når man er en ung, uredd, kvinnelig journalist, så vil man i større grad enn andre være utsatt for janteloven. Det er et ubarmhjertig yrke. Jeg tenker mitt, sier Aasheim.

- Vil du forsøke å finne ut hvor ryktene kommer fra?

- Jeg vil gjøre mine undersøkelser. Vi har en mye bedre bedriftskultur i NRK enn det vi hadde for mange år siden, men slike situasjoner kan oppstå.

Seierstad fikk Den store journalistprisen i 2003. Da var store deler av juryen byttet ut.

NRK-utenriksreporter Lars Sigurd Sunnanå, som trakk seg ut av Bagdad da Irak-krigen begynte, sier:

- Jeg er imponert over hennes enestående arbeidskapasitet. Det hun har klart å levere, er langt ut over det jeg med min erfaring ville ha klart. Så jeg bøyer meg i støvet, sier Sunnanå.

MISUNNELSE: Åsne Seierstad kan ha gått glipp av Den store journalistprisen i 2002. Det hevder kulturredaktør i Bergens Tidende, Jan Nyberg, som langt på vei får støtte fra sentrale kapasiteter i mediebransjen. Her er hun på jobb i Afghanistan seinhøstes 2001.
NYHETSSJEF: Anne Aasheim, NRK.
UTENRIKSREPORTER: Lars Sigurd Sunnanå.