Full seier for kildevernet

Rettsstatens prinsipper ligger fast.

I HØYESTERETT: Ulrik Imtiaz Rolfsen.
I HØYESTERETT: Ulrik Imtiaz Rolfsen.Vis mer
Meninger

Høyesterett har enstemmig slått fast at PSTs beslag av upublisert materiale hos dokumentarfilmskaperen Ulrik Imtiaz Rolfsen var ulovlig og må oppheves. Materialet skulle inngå i et filmprosjekt om ekstrem islamisme og rekruttering av fremmedkrigere. I kjennelsen skriver førstevoterende dommer Arne Ringnes at filmprosjektet er i kjernen av undersøkende journalistikk: «det griper fatt i et sentralt og presserende samfunnsproblem hvor allmennheten og myndighetene har behov for kunnskap og innsikt». Undersøkelsene var mulige fordi Rolfsen hadde en særlig, tillitsbasert tilgang til et lukket islamsk miljø. Kildevern var helt avgjørende for at filmen kunne realiseres, heter det i kjennelsen.
I praksis innebærer dette at kildevernet er styrket på flere områder. Det er nå klart at Rolfsen som dokumentarfilmskaper omfattes av den personkrets som har rett til å beskytte sine kilder. Det peker mot at flere enn tradisjonelle journalister kan påberope seg kildevernet når vilkårene ellers er til stede. Enda viktigere er at Høyesterett gir en bredere beskyttelse mot ransaking og beslag av upublisert journalistisk materiale i form av notater, lydopptak og film som ikke er bearbeidet med sikte på å anonymisere kilder. Her gir retten genuint nye føringer basert på avgjørelser i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
I begeistringen over kjennelsen, var det enkelte som ga uttrykk for at kildevernet nå er så godt som absolutt. Det er ikke tilfelle. Politiet kan fremdeles beslaglegge journalistisk materiale når vektige samfunnsinteresser tilsier det. I denne saken var disse vilkårene ikke oppfylt. Det sentrale er at Høyesterett tydelig har skjerpet kravene og utvidet kildebeskyttelsen. Samtidig vil det i økende grad være nødvendig for mediene å beskytte sitt materiale og sin kommunikasjon.
Enkelte kritikere hevder at kildebeskyttelsen primært er en rettighet som mediene nyter godt av. Som journalister og redaktører kan gjemme seg bak når de har noe å skjule. Så enkelt er det ikke. Nøkkelen ligger i selve begrepet: Det er kilden som skal ha beskyttelse mot å bli avslørt. Uten slik beskyttelse vil all varsling stoppe opp. En livsviktig sikkerhetsventil vil bli plugget igjen. Et svekket kildevern forskyver makt i retning av statlige og private maktinteresser.
Høyesterett styrker kildevernet i ei tid da terrortruslene presser rettsstaten. Det sender et tydelig signal om at rettsstatens prinsipper ligger fast, upåvirket av politiske konjunkturer.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.