ULOVLIG: Strømmetjenesten Popcorn Time er ulovlig, ifølge Borgarting lagmannsrett. Foto: Skjermdump
ULOVLIG: Strømmetjenesten Popcorn Time er ulovlig, ifølge Borgarting lagmannsrett. Foto: SkjermdumpVis mer

Popcorn Time

Full seier til Økokrim over ulovlig strømmetjeneste

Borgarting lagmannsrett opprettholder dommen fra i fjor, og lar staten inndra nettadressen.

Popcorn Time er en gratis og ulovlig tjeneste som tilbyr strømming av filmer og TV-serier på lik linje med andre aktører på markedet, slik som Netflix. Forskjellen er at Popcorn Time verken betaler rettighetshaverne eller har fått tillatelse til å vise innholdet.

Økokrim har vært i strupen på tjenesten i flere år, og vant i fjor en større sak. I Follo tingrett ble det slått fast at den enkelte bruker bryter åndsverkloven ved å se filmer og serier gjennom strømmetjenesten. Saken ble anket.

I dag informerer Økokrim om at Borgarting lagmannsrett har opprettholdt Follo tingretts dom fra 2018, hvor bruksretten til popcorn-time.no ble inndratt av staten.

- Lagmannsrettens flertall vurderte at opprettelsen og vedlikeholdet av nettstedet popcorn-time.no er en sterkt klanderverdig handling, skriver politiadvokat Maria Bache Dahl i Økokrim i en pressemelding.

Person eller personene bak nettadressen popcorn-time.no er ikke kjent for politiet. Det er ikke ofte at staten går inn og inndrar en nettadresse, men i dette tilfelle fant lagmannsretten det riktig for å håndheve straffebestemmelsen i åndsverkloven, forteller Bache Dahl.

Inndragningen kommer ikke i konflikt med ytrings- og informasjonsfriheten, mener retten, som fastslo at:

«Selve formålet med Popcorn Time er å tilgjengeliggjøre opphavsbeskyttet materiale ved å gi brukerne gratis tilgang til filmer og TV-serier, som de ellers måtte ha betalt for å se. En samlet lagmannsrett fant også at tilgjengeliggjøringen gjennom Popcorn Time har påført rettighetshaverne betydelige tap. »