Full skjæring i filmfestival

Hvem skal egentlig bestemme i Kortfilmfestivalen?

(Dagbladet.no): Hele programkomiteen i Kortfilmfestivalen i Grimstad har trukket seg fra sine verv med umiddelbar virkning. Bakgrunnen er lengre tids maktkamp med den daglige lederen i festivalen, Torunn Nyen.

Situasjonen skal ha tilspisset seg etter at programkomiteen ville redusere konkurranseprogrammet, og dermed andelen norske filmer, i festivalen.

Dette var Nyen uenig i, fordi hun mente det ville gå ut over festivalens økonomi. På et ekstraordinært styremøte 19. november fikk den daglige lederen styret med på at det var hun som hadde siste ordet i spørsmål om hva festivalen skal inneholde.

- Det motsatte av det vi har kjempet for

– Vi mener et redusert konkurranseprogram ville stimulere til en fornyelse av festivalen. Men når styret sier at det er daglig leder som har siste ordet, er det det motsatte av den strukturen vi har kjempet for, og som ble diskutert inngående da vedtektene ble laget, sier programkomiteens Helga Fjordholm, som har arbeidet med festivalen i over tjue år, til Dagbladet.no.

Kortfilmfestivalen i Grimstad er en av landets såkalte knutepunktfestivaler, som får ekstra statlig støtte for å bygge opp kompetanse på sitt felt.

Til gjengjeld krever staten at slike festivaler oppnevner et styre med representanter for Kulturdepartementet, kommune og fylkeskommune. Før Kortfilmfestivalen ble knutepunkt i 2005, var det programkomiteen som utgjorde styret.

Skal ta inn tre års underskudd

FINT BESØK: I fjor kunne daglig leder Torunn Nyen ønske Dronning Sonja velkommen til kortfilmfestival i Grimstad. Nå må hun finne en helt ny programkomité etter at samtlige medlemmer har trukket seg. Foto: SCANPIX
FINT BESØK: I fjor kunne daglig leder Torunn Nyen ønske Dronning Sonja velkommen til kortfilmfestival i Grimstad. Nå må hun finne en helt ny programkomité etter at samtlige medlemmer har trukket seg. Foto: SCANPIX Vis mer

– Programkomiteens vedtak var i direkte konflikt med daglig leders forslag til grep for å bedre økonomien, oppklarer styreleder Solveig Solbakken i nok en pressemelding som ble offentliggjort i dag.

Hun skriver videre at hun vil ta initiativ til å gå gjennom festivalens vedtekter, siden de tolkes så forskjellig av programkomiteen på den ene siden og daglig leder og styret på den andre. Ifølge programkomiteen slår vedtektene fast at det er de som har det endelige ansvaret for det kunstneriske innholdet i den 30 år gamle festivalen.

– Det er de norske filmene som er kjernen i festivalen, og kutter vi i dem, får det økonomiske konsekvenser. Samtidig er vi i en situasjon hvor vi skal ta inn tre års underskudd på ett år, blant annet fordi det stilles mye strengere krav til en knutepunktfestival enn den stiftelsen vi var før, sier Torunn Nyen til Dagbladet.no.

Frykter du at denne saken vil gå ut over festivalens status som knutepunktinstitusjon?

– Jeg håper inderlig ikke det. Jeg håper vi kan se på dette som en anledning til å avklare ansvarsfordelingen. Det er fint med en flat struktur så lenge alle er enige, men ved uenighet kan det være ødeleggende.