Full støtte til teater-slakteren

Sentrale skikkelser i norsk teaterliv støtter Dagbladets Hans Rossiné. Han vil legge ned fire av regionteatrene i Norge.

Bør verstingteatrene nedlegges?

Rossiné mener blant annet at Møre og Romsdal klarer seg godt uten Teatret Vårt i Molde, der Hoem er avtroppende sjef. Det fikk Hoem til å fly ned til NRKs «Redaksjon 21» i går :

- Det er veldig mye riktig i det Rossiné har på hjertet, men det som gjør hans angrep problematisk, er at han tilslører det som er hovedproblemet for norske teatre, nemlig rigiditeten. Teatersjefen er faktisk den eneste som kan sparkes ved et teater i dag. Rossiné konkluderer med feil løsninger, men det er godt at det settes fokus på teaterstrukturen, sa Hoem - og tryglet teaterstyrene om å tenke nytt.

Rossine får også støtte fra sentrale personer i norsk teaterliv. For eksempel fra Bernhard Ramstad, leder i Norsk Skuespillerforbund:

- Det er få av de millionene regionene får, som går til å skaffe arbeid for skuespillere. Kanskje kunne pengene heller vært gitt som prosjektstøtte og til frie grupper med turnéplikt? Det kan bli vel så mye, og like godt, teater i regionene av det - særlig når regionteatrene blir små Nationaltheatre, sier Ramstad - og tilføyer:

- Jeg vet det er flere som er enige med Rossiné, men som ikke tør å uttale det åpent. De er redde for at de pengene som frigjøres hvis et regionteater legges ned, ikke kommer tilbake til kulturen.

Bente Erichsen, sjef for Riksteatret, er mer skeptisk til Dagbladets medisin:

- Kanskje er teatrene blitt for like, men siden 70 prosent av teaterbevilgningene går til de fire store byene, så vil ikke jeg være med på å legge ned noen regionteatre nå, sier Erichsen.

Lite mangfold

Tidligere kulturminister Turid Birkeland, derimot, legger gjerne ned Riksteatret også, hun. Og alt annet som skaper det hun kaller «ensretting og sentralstyring» av kulturtilbudet rundt om i landet.

- Nyskapningen foregår ofte utenfor teaterinstitusjonene, men noe av den går tapt fordi disse miljøene ikke får ressurser. Pengestrømmen går rett til institusjonene og det er ekstremt urettferdig.

I sin tid som kulturminister satte Birkeland i gang et arbeid for å se med friske øyne på scenekunsten. Det ble stoppet av den nåværende regjeringen, men nå kommer den også med sin teatergranskning.

Provosert

Og teatersjef Morten Borgersen ved Teater Ibsen i Skien - som Rossiné vil legge ned - gransker mer enn gjerne seg selv.

- Men jeg blir provosert av arrogansen i Rossinés utspill. Han ville aldri ha foreslått å legge ned Nationaltheatret på et slikt grunnlag.