Full TV-krangel

NRKs «Brennpunkt»redaksjon, med redaktør Alf R. Jacobsen i spissen, må tåle kraftig kritikk av Kringkastingsrådet for et tv-innslag som stilte Norsk Folkehjelp i et dårlig lys.

- En effektiv måte å knekke den frie og uavhengige journalistikken i NRK på, sa en irritert Alf R. Jacobsen etter Kringkastingsrådets kraftige kritikk av et «Brennpunkt»-innslag i gårsdagens møte. Saken kan ende i retten.

«NRK-programmet «Brennpunkt» har etterlatt et inntrykk hos seerne om at Norsk Folkehjelp hadde mulige tilknytninger til våpensmuglere i Sudan. Det er ikke bra, for det har de ikke dekning for å gjøre.»

Det mener de fleste medlemmene i NRKs kringkastingsråd. I går møttes Norsk Folkehjelps generalsekretær Halle Jørn Hanssen og «Brennpunkt»-redaktør Alf R. Jacobsen på teppet hos Kringkastingsrådet for å diskutere NRK-søkelyset mot Norsk Folkehjelp.

Også de korte reklameinnslagene om programmet fikk hard medfart av Kringkastingsrådet fordi de ikke gir noe signal om det svaret NRK selv har funnet ut: At Folkehjelpa ikke har deltatt i våpensmugling.

At saken i det hele tatt ble debattert av Kringkastingsrådet, var tungt å svelge for Alf R. Jacobsen og hans stab.

Irritert

- Folkehjelpa kan komme til å bringe saken inn for rettsapparatet. Saken burde derfor aldri vært behandlet her, sa en engasjert og etter hvert irritert Alf R. Jacobsen. Han ville ikke bli sitert for sine øvrige kraftuttrykk etter at den knusende «dommen» hadde falt.

- Jeg ble utsatt for overrumplingssituasjoner under intervjuene, mente Halle Jørn Hanssen.

- Folk med lang medieerfaring må klare å uttrykke seg klart og finne seg i at de ikke får mange sjanser til å rette opp egne uttalelser. Det er Hanssens manglende evne til å svare godt for seg som er årsaken til at Norsk Folkehjelp kommer dårlig fra programmet, slo TV-direktør Hans-Tore Bjerkaas kraftig tilbake.

- Hvis ikke måtte vi endre fire Dagsrevy-innslag hver dag, repliserte nyhetsdirektør Tom Berntzen.

- Jeg synes jeg klarte det ganske greit, jeg. Men selv den beste kan ha noen svake punkter, sier Halle Jørn Hanssen til Dagbladet.

Dropper rettssak?

Verken Pressens Faglige Utvalg eller Kringkastingsrådet behandler klagesaker som er meldt for rettsapparatet. Norsk Folkehjelp avventer derfor en mulig NRK-anmeldelse for å få de to institusjonene til å avgi sin oppfatning.

- Det er mulig vi bruker andre metoder enn rettsapparatet i denne saken, for å få belyst at NRK har brukt dårlige arbeidsmetoder. Rettssak er dyrt og muligens for arbeidskrevende for oss, innrømmer Halle Jørn Hanssen, som var strålende fornøyd med støtten fra Kringkastingsrådet.