KOMMERSIELL? Jonas Alaska ble ansett som for kommersiell for momskompensasjon alene. Men klassifisert som kunstnerisk virksomhet da han spilte sammen med Thom Hell.  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
KOMMERSIELL? Jonas Alaska ble ansett som for kommersiell for momskompensasjon alene. Men klassifisert som kunstnerisk virksomhet da han spilte sammen med Thom Hell.  Foto: Lise Åserud / NTB scanpixVis mer

Fullt momskaos for kulturhusene: - Vi kan ikke bruke VG-lista som utgangspunkt

Samme artist ble klassifisert som for kommersiell for momsrefusjon den ene dagen, men ikke neste.  

De to konserthusene har fått delvis medhold i sine klager, men det nye vedtaket fra Skattedirektoratet krever fortsatt at titalls momsmillioner må tilbakebetales.

Kaos

Nå har kulturhuslederne gått nærmere gjennom oversikten over hvilke konserter myndighetene anser at gir rett til momsrefusjon, og ifølge dem er dokumentene forvirrende lesning.

- Vi savner objektive kriterier. Vi kan ikke bruke VG-lista som utgangspunkt for hvordan ting skal beskattes, sier Per-Harald Nilsson, direktør ved Stavanger konserthus, til NRK som først omtalte saken.

Kristiansand symfoniorkester blir av Skattedirektoratet ikke ansett som kommersielt alene, men når orkesteret spiller sammen med andre, som klassisk pianist Leif Ove Andsnes, blir konserten stemplet som kommersiell virksomhet. Samme klassifisering får Sivert Høyem, Thomas Dybdahl og Silje Nergaard. Mens jazzbandet «Come shine» ifølge oversikten er ren kunstnerisk virksomhet som kulturhusene kan få kompensasjon for.

Da Jonas Alaska spilte alene i Kilden i Kristiansand ble det av skattemyndighetene sett som en kommersiell konsert, men da han spilte sammen med artisten Thom Hell var det kunstnerisk virksomhet.

- Vi er veldig glade for at vi skal få momskompensasjon for det meste i vår klage. Men grensedragninga til Skattedirektoratet er det vanskelig å bli klok på, sier Hans Antonsen, administrerende direktør ved Kilden Teater- og Konserthus.

Skiller mellom kulturell og økonomisk virksomhet

Bakgrunnen for kaoset er at det i følge nye retningslinjer fra Finansdepartementet skal skilles mellom kulturell og økonomisk aktivitet når det skal avgjøres i hvilket omfang kulturhusene har rett til kompensasjon for merverdiavgift.

I brevet fra Skattedirektoratet står det at artister med nasjonalt eller internasjonalt nedslagsfelt er i konkurranse med andre private konsertarrangører og dermed i kjerneområdet for konkurranseregelen. Disse vil det ikke kunne sikres kompensasjon for.

- Vi er fornøyd med at vi i hovedsak har vunnet fram i momssaken. Men det er forbehold i dette vedtaket som vil skape store diskusjoner i tida framover, spår Per-Harald Nilsson, direktør Stavanger konserthus.

- Det er veldig utydelig. Det blir ikke vist til noe annet enn om artistene arbeider på et nasjonalt og internasjonalt nivå, sier Per-Harald Nilsson til Dagbladet.

Han mener det vil bli vanskelig for konserthusene å booke artister når de ikke vet hvordan artistene seinere vil bli klassifisert av Skattedirektoratet.

Rolf Cato Raade, direktør ved Stormen Konserthus og styreleder for Norsk kulturhusnettverk, mener at momssaken mot kulturhusene kun er halvveis løst med de nye vedtakene.

- En komplett og ikkediskriminerene løsning får vi ikke før det innføres lavmoms med rett til fullt fradrag på alle billetter. Nå blir det vanskelig å avgjøre hva som er kommersielt eller ikke, sier han til Dagbladet.

Ikke vanskelig

Seksjonssjef i rettsavdelingen i Skattedirektoratet, Lars Jone Skimmeland, hevder imidlertid at de nye retningslinjene ikke er vanskelig å forholde seg til.

- Vi tror at det normalt ikke vil være vanskelig å ta stilling til om det er tale om artister på internasjonalt eller nasjonalt nivå. Er man i tvil kan man rådføre seg med Skatteetaten om vurderingen. På dette området er det også slik at alle oppgaver med krav om kompensasjon for merverdiavgift skal attesteres av revisor, skriver han i en mail til Dagbladet og legger til:

- Det vil være nødvendig med konkrete vurderinger ved praktiseringen av dette regelverket, og Skatteetaten vil veilede og samarbeide med kulturhusene for å bidra til riktig praktisering av regelverket på dette området.

Skattedirektoratet skriver at de ikke kjenner til at én og samme artist har blitt klassifisert forskjellig i ulike situasjoner.

- Skatteetaten har forholdt seg til lister fra kulturhusene og kan ikke se at de har vært fraveket. Hvis det fremdeles er tvil om denne vurderingen er korrekt, kan arrangøren ta kontakt med oss, skriver Skimmeland.

Statssekretær Paal Bjørnestad (Frp) skriver i en mail til Dagbladet at Finansdepartementet er kjent med at Skattedirektoratet har fattet vedtak i de to klagesakene om Stavanger kulturhus og Kilden.

Han ønsker ikke å kommentere vedtakene som er fattet av etaten, i dette tilfellet Skattedirektoratet.

- Finansdepartementet går ikke inn i rettsanvendelse i konkrete enkeltsaker. Vi er tilfreds med at klagesakene nå er ferdigbehandlet i avgiftsforvaltningen, skriver Bjørnestad i mailen.