Fundamentalistisk bistand?

DAGBLADETS KOMMENTATOR

Halvor Elvik angriper (3.3.) undertegnede for å være fundamentalist og norsk misjon for å ikke å skille bistand og misjon. Begge påstandene vil jeg kommentere.

Norsk Misjon har i langt over 100 år drevet misjon. Målet har vært å både forkynne evangeliet om Jesus Kristus og å vise kristen nestekjærlighet i praksis. Vi mener fortsatt at misjon og diakoni skal gå hånd i hånd. Det betyr imidlertid ikke at vi blander sammen misjon og bistand slik Elvik ser ut til å tro.

De statelige bistandsmidler vi mottar, blir utelukkende brukt til konkrete bistandsprosjekter primært knyttet til helse, jordbruk og undervisning. Når vi hjelper mennesker, gjør vi selvsagt ikke forskjell på folk ut fra tro, kjønn eller hudfarge. Vi hjelper like gjerne muslimer som kristne.

I VÅR ORGANISASJON

har de fleste misjonærer ingenting å gjøre med bistandsmidler. De som har som hovedoppgave å forkynne evangeliet og å bygge kirker, lønnes med innsamlede midler. I tillegg driver vår misjonsorganisasjon også en del diakonal virksomhet som ikke støttes av staten.

Vi har ikke tenkt å be om unnskyldning for at misjonærer som driver bistandsarbeid er kristne. Tvert imot tror vi det er en styrke at våre misjonærer bærer med seg en tro på at alle mennesker er skapt og elsket av Gud. Dessuten er det ingen som makter å være helt nøytrale. Vi bærer alle med oss verdier, holdninger og et livssyn.

Verken Terje Tvedt, Halvor Elvik eller Dokument 2 har påvist at bistandsmidler brukes til å bygge kirker eller forkynne evangeliet. Angrepene på kristen misjon virker således til å være mer preget av fordommer enn av saklighet. Og når Halvor Elvik angriper undertegnede for å stå for «fundamentalistisk kristendom», er presisjonsnivået mildt sagt lavt. Feilaktig påstår han at jeg er leder i Norsk Luthers Misjonsselskap. Deretter gjør han et poeng av at jeg i en tale har hevdet at mennesker uten kristen tro er «i Satans grep». Det er mulig dette er nytt for Elvik. I så fall røper han skrikende mangel på innsikt i tradisjonell luthersk og kristen tro.

JESUS HAR SELV

forklart at det ikke går an å være nøytral i forhold til kampen mellom Gud og Satan i denne verden. Det tror vi fortsatt er sant. Den som ikke ønsker å høre Gud til, hører Satan til (Matt 12,30). Vår overbevisning er at også nordmenn står overfor dette valget. Mener Elvik seriøst at en slik kristen tro fortjener stempelet fundamentalisme?

Det er i dag populært å bruke begrepet fundamentalisme om dem som tror at Bibelen taler sant om både Gud og mennesker. En slik begrepsbruk er imidlertid tilslørende. Avstanden mellom min tro og ståstedet til fundamentalistiske muslimer er enorm. Etter 12 år som misjonær i muslimske Indonesia vet jeg det. Jeg støtter fullt ut trosfrihet, ytringsfrihet og religionsfrihet. Spørsmålet er om Dagbladet gjør det samme.