Funkisperle råtner opp

- Ingierstrand Bad er ikke bare av nasjonal betydning med sin flotte funkisarkitektur. Det er også unikt i internasjonal sammenheng, sier førstekonsulent hos Riksantikvaren og ekspert på funksjonalisme Eirik Bøe. Nå råtner det i fred.

Komplett

- Ingierstrand er flottere enn Hvalstrand, fordi det er komplett både med naturen og arkitekturen, sier Ketil Kiran i Norske Arkitekters Landsforbund:

- Det forteller også meget om kommunens holdning til borgeren i den tida. De bekymret seg for oss, og ønsket å tilby sol, sunnhet, velvære. Slik er det ikke lenger. Det primære er egentlig ikke å frede Ingierstrand, men å åpne for en drift som sikrer vedlikehold .

Fredning kommer inn når alle andre virkemidler er oppbrukt. Riksantikvaren kan likevel ikke skylde på at etaten ikke har ressurser til en fredningssak. Det er jobben deres. Forfall som på Ingierstrand, uten at noen griper inn, ville ikke skjedd i andre land. Det for jævlig, sier Kiran.

- Det er klart vi vil ta et forslag om å frede Ingierstrand alvorlig, er riksantikvar Nils Marsteins korte kommentar.