-  Fylletipset hemmet spilleren

Landslagssjef Åge Hareide mener fylletipset bidro til å hemme den aktuelle spilleren i Skottland-kampen.

-  Sammen med et uheldig avisoppslag om Alex Valencia, bidro fylletipset til generell uro, noe som er uheldig for en prestasjonsgruppe. Det var dette jeg ville si redaktørene. Media må selvsagt jobbe - men trå varsomt, sier Hareide.

-  Davy Wathne hevder han i etterkant forklarte deg sammenhengen. Hvorfor navnga du likevel Kurt Nilsen?

-  Først og fremst som et eksempel på hvordan et rykte kan oppstå. Ikke som en bombastisk påstand om at Nilsen var tipseren. Og jegnavnga Nilsen fordi tipset - uavhengig av Davys forklaring - hadde vært heftig og standhaftig over tid.

Hareide synes likevel det nå er greit å klarere Idol-Kurt ut:

-  Kurt Nilsen har åpenbart verken tipset eller vært kilde. Episoden viser hvor lett ting kan komme ut av kontroll. Riktignok gjorde TV 2 en riktig vurdering ved ikke å lage sak. Men da hadde det alt tilflytt min spiller informasjon som gjorde ham urolig.

Hareide vil ta opp episoden internt ved neste landslagssamling - for å lære, og for å klarere Nilsen ut.