Ga 800 000 for Marx

En anonym boksamler setter tydeligvis stor pris på Karl Marx.

Tirsdag betalte samleren nemlig 195.000 mark (790.000 kroner) for førsteutgaven av «Det Kommunistiske Manifest».

Heftet på 23 sider ble trykt i London i 1848 og havnet senere i et privat bibliotek i det sørlige Tyskland. Eieren av dette biblioteket la heftet ut for salg hos auksjonsfirmaet Hauswedell & Nolte i Hamburg.

Så vidt bokeksperter vet, finnes det bare rundt 25 eksemplarer av førsteutgaven av «Det Kommunistiske Manifest» bevart på ulike steder rundt om i verden. Eksemplaret som tirsdag gikk under hammeren i Hamburg, hørte ikke til de ekspertene på forhånd visste om.

(NTB)