Ga dama regijobb

Nille Tystad er ikke lenger regissør av tegnefilmen «Karlsson på taket». Filmprodusent John M. Jacobsen har gitt jobben til sin kjæreste Vibeke Idsøe. Nå går Tystad til søksmål.

Hun krever å få beholde regijobben, alternativt en erstatning på 888.000 kroner og ti prosent av det Jacobsens selskap Filmkameratene får i overskudd på filmproduksjonen. Jacobsen bare fnyser av søksmålet:

- Hun stilte helt uakseptable arbeidsbetingelser, som vi valgte ikke å innfri. Slik vi ser det, har hun sagt opp selv. Hvis hun fortsatt bestrider dette, vil vi si henne opp. Det har dessuten dukket opp dokumenter som tyder på at hun har økonomiske interesser i et firma som Filmkameratene har et forretningsforhold til.

Det siste dreier seg om et litauisk firma som har fått i oppdrag å rentegne «Karlsson på taket». Tystad skal ha eierinteresser i dette.

Suksesstrio

Produksjonen av «Karlsson på taket» har pågått i to år. Striden startet i fjor høst, da Jacobsen innsatte Idsøe som regissør ved siden av Tystad.

Idsøe er ikke bare Jacobsens kjæreste, men også en erfaren filmarbeider: Hun hadde manus og regi på «Jakten på nyresteinen», skrev manus til «Solan, Ludvig og Gurin med reverompa» - som Tystad regisserte - og til «Karlsson på taket». Alle tre filmene er produsert av Jacobsen.

Det er med andre ord en svært suksessrik filmtrio som nå skiller lag.

Det har vært gjort forsøk på å forhandle fram en økonomisk løsning på saken, men Tystads advokat, Per Slinde, har nå valgt å stevne Jacobsen for Oslo byrett.

- Vi føler ikke at våre krav ble tatt seriøst, sier han.

Tystad vil ikke uttale seg, siden hun i sin ansettelseskontrakt også har akseptert en taushetsplikt som omfatter «personer involvert i filmproduksjonen» og «forhold som kan skade filmens markedspotensial».

Penger og prestisje

Det var den 25. september at det skar seg for alvor mellom Jacobsen og Tystad. Jacobsen hevder det skjedde etter at Tystad stilte urealistiske økonomiske krav for å gjøre ferdig filmen, advokat Slinde hevder hun bare hadde forsøkt å diskutere problemene i filmproduksjonen med produsenten. Problemer som hun mente kunne gjøre det vanskelig å få filmen ferdig i tide, og som i stor grad skyldes gnisninger mellom henne og Idsøe.

- Hvorfor aksepterte hun i utgangspunktet at Idsøe ble medregissør?

- Hun følte at hun ikke hadde noe valg. Det er mange penger og prestisje forbundet med en så stor produksjon, sier Slinde.

Dyr film

For med et budsjett på 40 millioner er «Karlsson på taket» en av de dyreste filmene som er laget i Norge. Filmrettighetene til Astrid Lindgrens bok ble gitt til Filmkameratene blant annet på grunn av det arbeidet selskapet gjorde med «Solan, Ludvig og Gurin med reverompa», som altså Tystad regisserte.

- Å lage en tegnefilm av «Karlsson på taket» er det ikke hvem som helst som får lov til. Det som nå skjer er at Tystad blir fratatt muligheten til å gjøre det, sier Slinde.