BLADET FRA MUNNEN: Audun Eckhoff gikk nylig av som direktør ved Nasjonalmuseet etter at åremålet hans gikk ut. I en ny bok skriver han at han mener Nasjonalgalleriet bør ligge under Nasjonalmuseet også i framtiden. FOTO: Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet 
BLADET FRA MUNNEN: Audun Eckhoff gikk nylig av som direktør ved Nasjonalmuseet etter at åremålet hans gikk ut. I en ny bok skriver han at han mener Nasjonalgalleriet bør ligge under Nasjonalmuseet også i framtiden. FOTO: Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet Vis mer

Nasjonalmuseet

Ga seg selv munnkurv, men nå letter den tidligere museumsdirektøren på sløret: - Ville unngå strid

Audun Eckhoff mener Nasjonalgalleriet fortsatt bør være en del av Nasjonalmuseet, og argumenterer for det i ny bok. 

(Dagbladet): Debatten om hva som skal skje med Nasjonalgalleriet har pågått helt siden 2008, da det ble bestemt at Nasjonalmuseet skal flytte inn i nye lokaler på Vestbanen i 2020.

Det har vært uvisst hva som vil skje med Nasjonalgalleri-bygningen når Nasjonalmuseet flytter, og tidligere direktør Audun Eckhoff har fått kritikk for ikke å si klart ifra hva han egentlig mener om saken.

Nå er han derimot tydelig.

I boken «Nasjonalgalleriet», som kommer ut neste uke, skriver han at Nasjonalgalleriet fortsatt bør ligge under Nasjonalmuseet. Han begrunner den tidligere tilbakeholdenheten om dette spørsmålet, med at han ikke ville bidra til en konflikt som kunne ødelegge for museumsplanene på Vestbanen.

Fryktet for prosjektet

- De første årene ønsket vi ikke å gå imot Kulturdepartementets plan om å utelate Nasjonalgalleriet fra det nye Nasjonalmuseet, for å unngå å bidra til en strid som kunne sette det nye museet i fare. Men før Statsbygg la frem sin utredning i 2015, var vi klare på at vi mente at Nasjonalgalleriet burde brukes til kunst, sier Eckhoff.

Da dette rådet ikke ble tatt til følge, sa museumsstyret i 2016 at de mente at Nasjonalmuset burde drive Nasjonalgalleriet videre.

- Det har vært en rekke utbyggingsplaner for Nasjonalgalleriet på Tullinløkka som ikke har blitt noe av. Vi fryktet at planene for det nye Nasjonalmuseet kunne bli skrinlagt eller redusert i omfang og ambisjoner, sier Eckhoff.

I dag mener han det var riktig å holde en lav profil i spørsmålet om fremtiden til Nasjonalgalleriet, siden hovedprioriteten var å realisere det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen.

Når det gjelder debatten som har rast de siste årene, mener han det har vært et gap mellom de økonomiske og politiske argumentene på den ene siden, og publikums og offentlighetens engasjement for Nasjonalgalleriets historiske betydning på den andre siden.

Kampanjebok

Eckhoff mener det er viktig å belyse Nasjonalgalleriets historiske betydning, slik at dette blir tatt med i vurderingen før Stortinget skal ta endelig stilling til byggets fremtid. Det er også en grunn til at boka «Nasjonalgalleriet» gis ut neste uke.

Eckhoff er redaktør for boka, som i tillegg til ham selv også inneholder bidrag fra blant andre riksantikvar Jørn Holme, kunsthistoriker Nils Messel, arkitekturprofessor Mari Hvattum og kurator Anita Kongssund.

- Er det en kampanjebok?

- Jeg gir jo klart uttrykk for mitt syn om at Nasjonalgalleriet fortsatt bør ligge under Nasjonalmuseet. Samtidig er det en fremstilling av sentrale trekk ved Nasjonalgalleriets historie og betydning, og vi bidrar også med aktuelle perspektiver for hvordan Nasjonalgalleriet kan fungere i det norske samfunnet ved siden av Nasjonalmuseet på Vestbanen i framtiden, sier Eckhoff.

Planlagt lenge

Denne uken kom kvalitetssikringsrapporten om fremtidig bruk av statens eiendommer i området rundt Tullinløkka, hvor det står at Nasjonalmuseet og Kulturhistorisk museum er de mest aktuelle alternativene for å bruke bygget. I rapporten slås det fast at hvilket av disse som velges, er et politisk valg. Det foreslås også å dele bruken mellom disse.

Eckhoff har jobbet med boka om Nasjonalgalleriet siden 2015, siden han og ledelsen av Nasjonalmuseet følte det var viktig å ha en bredere gjennomgang av Nasjonalgalleriets betydning enn det som ville komme fram i konseptvalgutredningen som Statsbygg la fram dette året.

- Dette har ingenting med min avgang å gjøre. Boka har vært planlagt lenge, sier Eckhoff, som mener den vil bidra til kunnskapsgrunnlaget for beslutningen som etter hvert skal tas om Nasjonalgalleriets framtid.

- Vil dere dele ut boken til politikere?

- Vi kommer nok til å dele den ut til dem som vi tror vil ha god nytte av å lese den, sier Eckhoff.