Gaarder-pris til Attac

PARIS (Dagbladet): Jostein Gaarder og styreformann Elin Enge ga i Paris i går Sofie-stiftelsens miljø- og utviklingspris på 100.000 dollar til den internasjonale protestbevegelsen Attac.

- Attac dukket opp som troll av eske. Eller som en frosk, som vet å hoppe ut av det kokende vannet for å overleve, før det er for seint, sa Gaarder, som mintes studieprotestdager.

Attac, Aksjon for skattelegging av finansielle transaksjoner til hjelp for borgerne, ble stiftet i Frankrike for tre år siden og har mobilisert tusenvis av mennesker over hele verden mot globaliseringen av finansmarkedene. Attac holder på å etablere seg i Norge.

Gaarder sier selv at han hadde for mye penger etter Sofie-suksessen. Han berømmer Attacs evne til å stå imot negative virkninger av storkapitalen.

- Jeg kjente til Gaarder, og hadde lest boka. Jeg er spesielt glad for denne prisen. I Frankrike og andre land, særlig den tredje verden, er Norge veldig respektert. Det beærer alle Attac-seksjonene rundt om i verden, sier Bernard Gassen, Attacs leder.