PSYKIATRISK SAKKYNDIGE:  Rettspsykiatere Torgeir Husby og Synne Sørheim forlater Ila fengsel etter å ha gjennomført psykisk vurdering av Anders Behring Breivik. Foto: Benjamin A. Ward/ Dagbladet
PSYKIATRISK SAKKYNDIGE: Rettspsykiatere Torgeir Husby og Synne Sørheim forlater Ila fengsel etter å ha gjennomført psykisk vurdering av Anders Behring Breivik. Foto: Benjamin A. Ward/ DagbladetVis mer

Gal manns verk?

Det er rettsvesenet som skal vurdere og dømme Anders Behring Breivik. Ikke politikerne eller opinionen.

RETTSPSYKIATERNES konklusjon kom som et sjokk på mange. Anders Behring Breivik - en strategisk planleggende massemorder - er alvorlig sinnslidende. Diagnose: Psykotisk og paranoid schizofreni med massive vrangforestillinger. En mann blottet for medfølelse eller forståelse for andres tanker eller oppfatninger, men fylt av grandiose tanker om seg selv. En selvutnevnt ridder med total makt over liv og død. Som drepte av kjærlighet til sitt folk som han gjerne ville styre over som regent. Når han ikke puttet det i reservater for avl og oppdrett.

RAPPORTEN FRA DE sakkyndige er på 234 sider og baserer seg på tretten samtaler med Breivik med en varighet på 36 timer. I tillegg er et betydelig antall saksdokumenter gjennomgått. Påtalemyndigheten valgte i går å legge fram rapportens konklusjon, men var sparsomme med å fortelle hva den oppsiktsvekkende konklusjonen bygger på. Begrunnelsen var redusert til en skisse som beskriver de mest bisarre sidene ved Breiviks fantasier og selvbilde. Denne knappheten bidro nok til at mange reaksjoner var sterke, men svakt underbygd.

REAKSJONENE SAMLER seg i to hovedkategorier. Den ene gruppa omfatter dem som mener hardest mulig straff er overordnet andre hensyn. Her la Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg seg straks i lederposisjon. Sandberg, som også er leder av Stortingets justiskomité, sa han var rystet over at Breivik ble vurdert som strafferettslig tilregnelig. Uten å ha lest en linje av de sakkyndiges innstilling, slo han fast at «vi ikke kan godta rapporten slik den foreligger nå». Sandberg viste til hensynet til de etterlatte, og stilte spørsmål om en så intelligent terrorist kan være utilregnelig.

AT JUSTISKOMITEENS leder vil instruere domstolen, er i seg selv foruroligende, men må antakelig avskrives som et følelsesutbrudd. Mer alvorlig er det som ligger bak. Når Sandberg og mange andre reiser bust mot rettspsykiatrien, er det fordi den inngår i deres forestillinger om at Norge har et ømt og mykt rettsvesen som duller med lovbrytere. Særlig de som har feilkoblinger i hodet. De vil ikke ta inn over seg at tvungent psykisk helsevern for Anders Behring Breivik høyst sannsynlig vil innebære livslangt opphold i en sikret institusjon. Framfor alt legger de til side et rettsprinsipp som i vårt land går tilbake til middelalderen: Utilregnelige personer kan ikke straffes. Samtidig har samfunnet full rett til å bruke tvangsmidler for å beskytte seg mot sinnslidende som også er farlige. Å tro at Breivik snart er ute på gatene, er science fiction.

DEN ANDRE REAKSJONEN har en annen type politisk kobling. Den reiser spørsmålet: Har psykiatrien fortrengt terrorsakens politiske sider og motiver? På ulike nettsteder triumferer de islamofobe og deres tilhengere: Mordene var gal manns verk og har ikke noe med politikk å gjøre. På motsatt side er det bekymring for at den psykiatriske diagnosen skal få forrang, og svekke kampen mot de ekstreme høyrekreftene.

DETTE ER OGSÅ feilspor. Det har lenge vært klart at Breivik var en soloterrorist, ikke en del av en organisasjon. Like klart er det at hans inspirasjonskilder er politiske og at de er hentet fra et politisk univers som domineres av islamofobi og hatideologi. Breiviks sinnstilstand har gjort at disse ideene fungerte som knusktørr ved i en fyrkjele. Ingen rettspsykiatrisk utredning i verden kan utradere den høyst eksisterende trusselen fra den nye, europeiske høyreekstremismen. Den frikjenner heller ikke PST som blant sine oppgaver har et særskilt ansvar for å beskytte politikere og andre mot mentalt ustabile personer.

SISTE ORD ER IKKE sagt når det gjelder Breiviks diagnose og dens konsekvenser. Den rettspsykiatriske kommisjonen skal gå gjennom rapporten og vurdere om den holder mål. Uansett er det retten som på helt selvstendig grunnlag skal ta stilling til om massemorderen er rettslig utilregnelig eller ikke. Straffesaken - herunder bevisførselen - vil uansett ikke påvirkes i nevneverdig grad. Hele komplekset vil bli belyst og vurdert. Det beste politikerne og andre kan gjøre nå, er å medvirke til at rettsvesenet får gjøre den jobben den alene er satt til å gjøre.