- Galskap av teatersjefene

- Det er galskap å ønske seg færre fast ansatte skuespillere, sier Iren Reppen om angrepet på teaterensemblene.

Iren Reppen ved Det Norske Teatret, også kjent som skuespiller og programleder i NRK, advarer mot den teaterstrukturen som Horn og flere andre teatersjefer går inn for i Dagbladet fredag.

- Det er en enorm kraft i ensemblene. De har en rekke gode skuespillere - som kanskje ikke er så kjente - men som er dyktige håndverkere, sier hun.

- Det er dessuten dårlig økonomi å løse opp ensemblene. De mest kjente skuespillerne vil hyres inn på så høye lønninger at det omtrent ikke blir penger igjen til å lage teater for. Det vil bli produsert mindre teater for en dyrere penge. Teatrene vil ende som produksjonsselskaper med en rekke administrativt ansatte, mener hun.

Krever gode roller

Kim Haugen er også skeptisk.

- Jeg blir provosert hvis løsningen skal være å pælme ut den gamle generasjonen skuespillere som har tjent teatret i hele sitt liv.

Hvis målet er en ren produktivitetsmaksimering, er det svært sårende for dem som har ofret mye for teatret. Både teatersjefer og skuespillere må være med på å skape engasjement ved teatret. Selv stortrives jeg i fast jobb på Nationaltheatret - men det er fordi jeg har fått gode oppgaver. Skuespillere er avhengige av gode roller for å utvikle seg. Og det er teatersjefens ansvar, understreker han.

Tjener dårlig

Kjersti Holmen er en av skuespillerne ved Nationaltheatret som også har valgt å profilere seg utenfor huset. Samtidig holder hun fast på betydningen av et ensemble.

- Jeg tror ikke noen klarer å tjore fast skuespillere til teatret med en lønn på 144 kroner i timen. Og teatrene tjener på å ha ansikter som også er kjent fra film og tv.

Men dette er en debatt med mange sider. Det er et tankekors at teatrenes administrasjon stadig vokser, mens vi skuespillere - som er selve teatret - stadig blir mer utsatt, sier hun.