BIBELSK BARNEFORDELING: - Kong Salomo skjønte at det var den som ville ivareta barnets beste som var barnets sanne mor og ville være den beste omsorgsgiver, skriver innleggforfatteren. Bildet viser maleriet «The Judgment of Solomon» av William Blake. Foto: Wikimedia Commons
BIBELSK BARNEFORDELING: - Kong Salomo skjønte at det var den som ville ivareta barnets beste som var barnets sanne mor og ville være den beste omsorgsgiver, skriver innleggforfatteren. Bildet viser maleriet «The Judgment of Solomon» av William Blake. Foto: Wikimedia CommonsVis mer

Galskap satt i system

Etter gjennomgang av rettspaksis i lagmannsretten, er det overvekt av saker som ender med bosted hos far.

Debattinnlegg

Advokat Tore Frellumstad tar et kraftig oppgjør mot barnefordelingspolitikken i Norge i Dagbladet onsdag 12. mars. Han mener far ikke har snøballs sjans i helvete og at maktfaktorer i samfunnet har middelaldersk syn på menn som foreldre.

Etter gjennomgang av rettspraksis i lagmannsretten, er det overvekt av saker som ender med bosted hos far. (Bendiksen, Lena og Haugli, Trude. Sentrale emner i barneretten, Universitetsforlaget 2014.). Mulige årsaker til at far får medhold i flest saker kunne vært forklart med at dette er saker som omhandler de «verste» mødrene. I de nevnte gjennomgangene viser det seg imidlertid at det legges til grunn at begge foreldrene er godt kvalifiserte. Når flest barn bor hos mor etter samlivsbrudd, blir skjevheten mellom hvem som får medhold forsterket når barn må flytte. Legger man dette inn i likningen er far ytterligere favorisert.

Når det gjelder Høyesterettspraksis har tolv saker vært behandlet siden 1990. Resultatet 50-50, det vil si seks saker med bosted hos mor, seks saker med bosted hos far.

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

I følge SSB bor cirka 21 prosent av barna bare hos mor mens cirka fire prosent bor bare hos far. Altså når barna ikke bor sammen med begge foreldrene, bor nesten ni av ti hos mor. SSB fanger ikke opp delt bosted, det vil si når de bor cirka like mye hos hver. Dette skyldes at statistikken er hentet ut fra registrert bosted, og barn kan som kjent bare registreres bosatt på ett sted.

Over 21 000 norske barn blir berørt av foreldrenes samlivsbrudd og 10-15 prosent av disse bringes årlig inn for domstolene. I kronikken «Om barn, sakkyndighet og rettssikkerhet» forfattet av Trude Haugli, Dr. Juris, Universitetet i Tromsø og Grethe Nordhelle, psykolog og advokat i Oslo i Fædrelandsvennen 19. mars 2014 står blant annet: «Det kan få alvorlige konsekvenser for barna dersom de ikke blir plassert hos den mest kompetente omsorgspersonen eller hvis det lages samværsordninger og samarbeidsavtaler som påfører barna unødige psykiske tilleggsbelastninger.» Kronikken tar også for seg presset de sakkyndige utsettes for og stiller også spørsmål til om skjønnet de foretar er rett. De avslutter kronikken med håp om at barns rettsikkerhet skal bli bedre ivaretatt.

Kong Salomo var en meget vis konge. Han ble spurt om å mekle mellom to mødre som begge påberopte seg morskapet til et spedbarn. Der den ene moren ville dele 50-50, ville den rette moren redde barnets liv og heller gi barnet til den uekte moren. Da skjønte Salomo at det var den som ville ivareta barnets beste som var barnets sanne mor og ville være den beste omsorgsgiver.