-  Galt å tulle med Muhammed

Utenriksminister Jonas Gahr Støre mener det ikke er akseptabelt å tulle med religiøse symboler.

Utenriksministeren angriper de som mener det kan være positivt å karikere religiøse autoriteter. I går gikk han på Stortingets talerstol for å kritisere jusprofessor Eivind Smiths uttalelser om at det må være lov å bedrive blasfemi. Selv om Ap i 2004 ville oppheve blasfemi-paragrafen, ser Støre nytten i den.

-  Er du glad for at vi har en blasfemiparagraf i Norge?

-  Den har ikke vært brukt siden 1933. Men at en regel ikke blir brukt, betyr ikke at den er unyttig. Det er likevel tydelig at den ikke har en sentral rolle, sier Støre.

-  Jusprofessor Eivind Smith sier det må være ok å tulle med religiøse symboler. Er du enig?

-  Nei. Jeg sa i stortingssalen i dag at vi har et veldig fremmed forhold til tro i vårt land fordi vi er et sekulært samfunn. Jeg tenker ikke så mye på hva loven regulerer, men det er et uttrykk for debattnivået i Norge når en jusprofessor sier det må være lov å tulle med Muhammed.