Galt om Oslo Nye Teater

Uttalelsen fra Norsk teaterlederforum gir inntrykk av at styret i Oslo Nye Teater har holdninger og motiver vi ikke har.

MODERNE:  Oslo Nye-styret har ikke latt seg inspirere av hva tidligere kulturminister Hallvard Bakke tenkte og gjorde for nesten 25 år siden. Vi har latt oss inspirere av norske mediebedrifter, skriver artikkelforfatteren. På bildet: Hallvard Bakke fotografert i 1988. Foto: Bjørn Sigurdsøn, NTB/SCANPIX
L.19738
MODERNE: Oslo Nye-styret har ikke latt seg inspirere av hva tidligere kulturminister Hallvard Bakke tenkte og gjorde for nesten 25 år siden. Vi har latt oss inspirere av norske mediebedrifter, skriver artikkelforfatteren. På bildet: Hallvard Bakke fotografert i 1988. Foto: Bjørn Sigurdsøn, NTB/SCANPIX L.19738Vis mer

Jeg leser uttalelsen fra Norsk teaterlederforum, «Kunsten i førersetet» (Dagbladet 16. mai), med stor respekt for synspunktene og for mange av underskriverne. Litt trist da at uttalelsen gir inntrykk av at styret i Oslo Nye Teater har holdninger og motiver vi ikke har i forbindelse med organiseringen av teaterets framtidige toppledelse.

For Oslo Nyes styre handler beslutningen om todeling av topplederskapet på teateret utelukkende om å rekruttere en totalt sett mest mulig kompetent ny toppledelse når Catrine Telle går av ved årsskiftet. Det stilles så store krav på så mange områder til toppledelsen på Oslo Nye framover at vi er kommet til at et todelt og likestilt topplederskap vil være det beste for teateret.

Bakgrunnen er at Oslo Nye har det meget krevende. De økonomiske rammene er stramme. Teatersjefen har ingen steder å sende regningen hvis teateret ikke får endene til å møtes. Men vi rir ingen kjepphester i ONT-styret. Vårt syn på topplederskapet er konkret og situasjonsbestemt.

Vi har overhodet ikke tenkt tanken på administrerende direktør som overordnet teatersjefen i vår ledermodell. At adm.dir. står ansvarlig for selskapets drift i henhold til aksjeloven, er en lovmessig realitet. Men styret på ONT vet godt hvorfor teateret eksisterer og hva hensikten med virksomheten er. Vi vil ikke prioritere ned kunsten og den kunstneriske ledelsen. Vi ønsker å prioritere opp andre viktige sider ved godt totallederskap.

Oslo Nye-styret har ikke latt seg inspirere av hva tidligere kulturminister Hallvard Bakke tenkte og gjorde for nesten 25 år siden. Vi har latt oss inspirere av norske mediebedrifter, virksomheter som også i sitt vesen har behov for bred kompetanse i toppledelsen. Mange store og mindre mediehus her i landet har levd med klokt todelt topplederskap mellom sjefredaktør og adm.dir. i årevis. Modellen kan beviselig fungere.

Den reelle likestillingen mellom de to topplederne på ONT ønsker styret å sørge for ved avtaler og instrukser om arbeids- og ansvarsfordeling etter mønster av medienes Redaktørplakaten. Den nye teatersjefen på Oslo Nye kommer til å ha det samme ansvar og den samme kunstneriske frihet som hans kolleger på andre norske teatre - innenfor de rammene og med de ressursene som eieren definerer.

Skal to-leder-modellen fungere kreves det godt samspill og gjensidig lojalitet mellom den kunstneriske og administrative topplederen. Det er et slikt samarbeid i en ny toppledelse vi i styret for Oslo Nye Teater håper å få til. Det har teateret behov for, slik vi ser det.

Følg oss på Twitter