Gamle fordommer

«Retorikken mot ny ekteskapslov spiller også på en frykt for de uante konsekvenser en slik lov vil ha for barn, familie og samfunn. Da må vi spørre oss om hvilke negative konsekvenser avkriminaliseringen av homoseksuelle og partnerskapsloven har påført samfunnet, familien eller barna.

Anniken HuitfeldtBarne- og likestillingsminister

«Argumentasjonen i denne artikkelen er slik at den kunne vært brukt mot absolutt alle normer i samfunnet. Ønsker vi å oppløse alle normer? Er det det som er det ultimate målet?

Einar«Det regjeringen nå holder på med, vil undergrave vårt samfunn slik som vi forstår det og kjenner det. Ikke i første rekke på grunn av homse/lesbe-ekteskap, men fordi far nå helt legitimt blir skjøvet ut både av lovverk og bevissthet. Naturen skal underlegges det norske storting ved lovgivningen de vedtar, ingen smålige hensyn her takk.

kekki«Min egen mening er at homofile kanskje bør få mulighet til adopsjon eller hjelp til kunstig befruktning - men det jeg derimot stusser på er de dårlige argumentene som ofte dukker opp og bagatelliseringen av problemer som mange med ukjente fedre har opplevd. Er dette en sak som burde blitt modnet litt mer før den skulle stemmes frem?

Kosmonaut«Eg blei så glad av å lese denne artikkelen! Stå på Anniken Huitfeldt! Det er jammen det på tide at oss kjem oss vidare angåande denne saken her

hade