Går løs på pensjonene

Dagbladets leder 10. oktober.

Meninger

Høyre og Fremskrittspartiet overtar der Stoltenberg-regjeringen slapp og går løs på deler av pensjonsreformen. I den politiske plattformen heter det at partiene vil «fortsette gjennomføringen av pensjonsreformen i både privat og offentlig sektor. Det innebærer blant annet at man sammen med partene i arbeidslivet finner løsninger som reduserer forskjellene mellom pensjonssystemene i privat og offentlig sektor.» En annen formulering i samme plattform går ut på at den nye regjeringen vil «levealdersjustere uføres alderspensjon på lik linje med øvrige pensjonister».

Begge deler vil vekke motstand. Det er en kjent sak at Stoltenberg-regjeringen ikke fikk det som den ville da regjeringen ønsket å få de ansatte i stat og kommuner med på å endre tjenestepensjonsordningene i tråd med den moderniserte folketrygden. Både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner er derfor i beredskap for omkamper på dette området. På samme måte ønsket Stoltenberg opprinnelig å levealdersjustere uføretrygden. Det skapte voldsomme reaksjoner. Mens andre alderspensjonister i prinsippet kan kompensere for levealdersjusteringen med litt arbeid i tillegg til pensjonen, kan ikke uføre det i samme grad. SVs Karin Andersen går derfor sterkt i mot en likebehandling med arbeidsføre. Men trolig har de blåblå flertall i Stortinget.

Når det gjelder pensjonene i offentlig sektor skal altså endringer skje i forhandlinger med de ansattes organisasjoner. Da Stoltenberg forsøkte, møtte han massiv motstand fra alle de fire store hovedsammenslutningene. Siden har det vært tendenser til uenighet mellom organisasjonene. En omkamp kan derfor gi et annet resultat.

Resultatet av dragkampene om levealdersjusteringer av uføretrygdedes alderspensjon ble at de uføre fikk såkalt «halv skjerming». Som alderspensjonister får de uføre, i henhold til stortingsvedtaket, en justering på 0,25 prosent, mot andre alderspensjonisters reduksjon på 0,5 prosent. Dette fordi uføre ikke i samme grad kan jobbe lenger eller kompensere med arbeid. Det ble ansett som en salomonisk løsning. Det virker søkt å tro at flere blir uføretrygdet på grunn av en noe snillere alderjustering. Lik justering blir i realiteten å ta fra de fattige. Derfor fraråder vi en endring.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.