Garbarek må ordne opp

Kommentar av ARILD RØNSEN, Puls

Én sak synes klar: Jan Garbarek og hans forlag (ECM) har sjekka saken for dårlig.
Utgangspunktet har ganske opplagt vært coveret til Deep Forest, der opplysningene åpenbart er uklare og dermed lett å misoppfatte. En slik research-metode er selvfølgelig for tynn i seg sjøl. At de involverte i tillegg ikke har brydd seg om å undersøke hvor i verden Samoa/Solomo-øyene befinner seg gjør ikke saken det spor bedre. Tvert imot. Slikt er arrogant gjort, og en betydelig plett på ECMs/Garbareks kulturelle rulleblad.

Et eksempel til etterfølgelse


Det er nemlig mulig å utføre denne typen «lån» noe mer streit.
Et eksempel er Robbie Robertson, eks-leder av The Band. Tidlig i år ga han ut albumet «From The Underworld Of Redboy». Det åpner med en sang som i mine ører ligger pent an til tittelen Årets Låt:

Lydsitat: The Sound Is Fading
Komponist: Traditional: Leah Hicks-Manning / Telia Internett
Copyright: Capitol Records Inc.


Albumet handler i sin helhet om urbefolkningers rettigheter, indianerne spesielt. I coverteksten heter det:

- A donation has been made from this recording to the Leonard Peltier Defense Fund (Peltier har sittet i fengsel i 22 år, dømt for å ha myrda en FBI-tjenestemann i 1975 - etter en paraodi av en rettssak).
- A portion of the proceeds from this recording are going to The Jake Thomas Learning Center (et slags Anonyme Alkoholikere-senter).

Robbie Robertson har med andre ord ikke bare henta fra «etniske» tradisjoner. Han har samtidig sørga for å gi tilbake.

Om å låne og gi tilbake

Slik jeg ser det, har Jan Garbarek nå bare en ting å gjøre:

Han må følge oppfordringene fra den amerikanske professoren som uttalte seg til Kulturnytt i dag morges:

 Cover-opplysningene må bringes i pakt med sannheten i framtidige opplag av «Visible World».

 Garbarek bør finne et egna formål, og gi deler av royalty-inntektene til en organinisasjon som arbeider for bevaring av kulturen på Samoa/Malaita.