Garborg og Homer

I disse dager går kinogjengere over hele verden mann av huse for å se Wolfgang «Das Boot» Petersens utgave av «Troja», bygd på Homers «Iliaden» og anmeldt i dagens avis. Både Petersen og Brad Pitt, som spiller Akilles, har angivelig brukt tid på å gruble over det opprinnelige eposet. Kanskje har også de sittet «heile dagar med ei line og jamt 3- 4 dagar med ei side», slik Arne Garborg gjorde da han i årevis fra 1910 og utover strevde med å oversette «Odysseen», det andre storverket signert Homer.

Garborg forteller hvordan han både var fortvilet og lykkelig under arbeidet, mens han håpet på at gudinnen Athene skulle forbarme seg over ham og arbeidet hans.

GARBORGS KOMMENTARER

står spredt omkring i ei bok som Time kommune lanserer i disse dager, Arne Garborgs «Knudaheidagbok». Her har Sigbjørn Reime samlet alle dagboksnotater Garborg skrev mens han bodde på Knudaheio i Rogaland. Notatene er hentet fra seksbindsutgaven av Arne Garborgs dagbøker, som ble utgitt av kona Hulda i 1925- 1927. Dette er et unikt verk; åpent, kritisk, ømt, sint - hele tida personlig, enten det handler om vær og vind, eller det dreier seg om inntrykk av samtidas mest markante personligheter. Her er møter med

anarkisten Hans Jæger, her er inntrykk av den unge Olav Nygard - her er kraftige spark til Bjørnstjerne Bjørnson, skrevet ved nyheten om høvdingens bortgang.

I ET FORORD TIL BOKA

skriver Sveinung Thime: «Kva er ei dagbok? Og kva krav set den til skrivaren og lesaren om den skal vere interessant for andre enn kontaktsøkande ekshibisjonistar eller personopptekne kikkarar? Dette er eit spørsmål alle lesarar av dagbøker bør ha i bakhovudet i vår Se-og-Hør -tid. Kva gjer ei dagbok til noko meir enn eit nøklehol til eit personleg rom?»

SVEINUNG THIME HAR

kanskje rett i at dette dagboksverket er det viktigste i sin sjanger ved siden av Olav H. Hauges «Dagbok 1924- 1994», utgitt i år 2000. Både smaksprøven «Knudaheidagbok» og verket i sin helhet anbefales varmt. Sammen med «Iliaden», ei bok med enda bredere lerret enn Colosseum kino.