Gårdssaga med vingeflukt

Aker gård har spilt en ikke ubetydelig rolle i norsk historie.

Den er nevnt første gang i et diplom fra 1329, samme år som den går over i eie til drottseten Erling Vidkunsson, en myndig sjef for det norske riksrådet i de vanskelige årene etter Håkon V Magnussons død.

Aker gård hadde seinere berømte eiere som høvedsmannen på Akershus Hartvig Krummedike og sønnen Henrik Krummedike, som ble høvedsmann på festningen, bare 22 år gammel. Etter dem eide Jernskjegg-ætten gården, og på 1800-tallet satt Bull-ene flere ganger på, først kjøpmann Nils Otto Bull, seinere Carl Emil Bull, fetteren til Sven Foyn. Jacob Breda Bull og Olaf Bull er runnet av denne slekten - men dette er bare et lite knippe av de fargerike og interessante skikkelser som er knyttet til gården.

Forfatteren begynner forresten sin beretning lenge før middelalderdiplomet bringer Aker inn i historisk tid.

Jernalderen

Både steinalderen, bronsealderen og jernalderen ruller over slettene i Vestfold sammen med bølger av innvandrere, som kanskje mer førte til en langsom og umerkelig utvikling enn til dramatiske kantringer og brudd.

Ellers fletter Sissel Lange-Nielsen behendig inn levende norgeshistorie med mannedaude og reformasjon, den store nordiske krig og frihetskamp i 1814 - begivenheter som alle er mer eller mindre direkte knyttet til gårdens saga.

Også det moderne Norge med sjøfart, kadetter i Konstantinopel, moderne gårdsdrift, hvalfangst og andejakt er tatt vare på i beretningen om de siste eierne, Sven Foyn Bruun og Carsten Bruun. En ekstra blomst skal forresten forfatteren ha for de måker, sothøns, ender og andre fugler som trekker over de brede jordene, ja, i det hele tatt for at naturen og landskapet er så godt tatt vare på i beretningen.

Fiksjonen

Sissel Lange-Nielsen har dessuten silt alt nennsomt gjennom sitt temperament, og gir mange av personene både hjerte og ansikt. Slik historieskriving beveger seg ofte på grensen til fiksjonen - og av og til trår hun over.

Men hun evner å vekke interesse for fortida og de historiske sammenhengene med sine grep og sitt språk - dessuten har forlaget gjort boka vakker med stemningsrike illustrasjoner av Hans Gerhard Sørensen.