Gåtefullt for modne lesere

Dahl er en god forteller, og det er en besnærende roman han har skrevet om de to bestevennene, døve David og bokas jeg-person. To trettenåringer som på en av sine mange sykkelturer innover i Nordmarka møter livets voldsomheter, altfor tidlig.

Virkeligheten klemmer til rundt dem gjennom møtet med Marion, en bråmoden jente på femten. Ennå vet de ikke hva man gjør med jenter. Livene deres skiples. Det ender med død.

Det er en fortelling med mange lag: Det tette og spesielle vennskapet mellom den døve og jeg-personen. I hverandre prøver de å finne erstatning for de voksnes fravær. Jeg-personen stenger seg ute fra faren, eller er det omvendt? Hvorfor ble han aldri kjent med faren? Hele livet skal han streve med det spørsmålet.

I Davids liv finnes verken mor eller far lenger, først langt ute i boka får vi vite hvorfor. En av bokas mange hemmeligheter som ikke bør avsløres for leseren på forhånd.

Jeg-personen er voksen når han skriver, han minnes hvordan han i barndommen prøvde å finne svar på både forholdet til faren og til David gjennom bibelhistoriens kong David og hans venn Jonathan. Et unikum av en lærer har åpnet for hans interesse for Bibelen, en lærer så spesiell at «folk ikke hadde slutta på skolen» hvis det hadde vært mange som ham. «Da ville skolene blitt overfylt.» Men læreren har også sin nattside. Den veves inn i trettenåringens liv.

«Rytterne» er en ambisiøs roman som henvender seg til modne lesere. De møter til gjengjeld mange gåter.