Gått glipp av elitedebatten?

«Det er ikke noe mål å gjøre Norge til et sted hvor alle går i takt, tenker likt eller har samme hudfarge. Tvert imot er oppgaven å akseptere ulikheter og samtidig utvikle en overbygning alle kan føle seg hjemme i. Skal vi lykkes med det, må den selvbestaltede samfunnseliten ta noen steg ned fra sin opphøyde posisjon og se seg om i sitt eget land. Skal det norske prosjektet gå videre, må alle være med.

John Olav Egeland, 10/12 «Det er ikke antifolkelig, aristokratisk snobberi å hevde at Arne Jacobsen har tegnet bedre stoler enn Ekornes. Det er ikke et spørsmål om smak og behag. Det er et faktum. Den som ikke ser det, har noe å lære. Og noen må tørre å si det.

Knut Faldbakken, 15/12 «I dagens moderne samfunn er nok mangel på spesialkunnskaper et atskillig mindre problem enn mangelen på selvstendig tenkende mennesker som kan knytte trådene sammen og se ting i et overordnet perspektiv – altså de «frie åndsmennesker» som ikke behøver å skjele til spesielle interesser som egen yrkeskarriere og kunnskapslomme, og som besitter evnen til å resonnere hurtig, kreativt, både konkret og abstrakt, på høyt nivå.

Elin Brodin, 23/12 «Det er over to hundre land i verden, og de fleste av disse har forfattere av ypperste merke. At hundre norske intellektuelle holder Dag Solstads roman for å være den beste boka i verden, forteller i grunnen alt. Vi intellektuelle mangler ikke, som Egeland kunne få en til å tro, viljen til å formidle, men evnen. Derfor blir vi også oss selv nok. Foreløpig.