- Gaustad Asyl trenerte biografien min

Nektet innsyn i sentrale journaler.

OPPRØRT: Biograf Espen Søbye måtte fullføre sin bok om overlege Johan Scharffenberg uten å ha fått innsyn i viktige journaler fra Gaustad Asyl. Foto: Hans Arne Vedlogg
OPPRØRT: Biograf Espen Søbye måtte fullføre sin bok om overlege Johan Scharffenberg uten å ha fått innsyn i viktige journaler fra Gaustad Asyl. Foto: Hans Arne VedloggVis mer

• Les også: Scharffenbergs løse kanon

- Det har vært trenering biografiprosjektet. Gaustad privatiserer historiske dokumenter, over 100 år gammelt materiale tilhører hele befolkningen, sier Espen Søbye.

I fire år har Søbye søkt om å få innsyn i journalene Johan Scharffenberg skrev mens han var lege ved Gaustad Asyl i 1897/98 og under første verdenskrig.  

Bakgrunnen for dette var at Søbye jobbet med den nylig utkomne biografien «En mann fra forgangne århundrer — Overlege Johan Sharffenbergs liv og virke 1869-1965».

Scharffenberg var en svært kontroversiell lege og psykiater, og har blitt karakterisert som både steriliseringsforkjemper, avholdsfantast og rasist.

- Veldig beklagelig Mens alle andre arkiver har vært åpne, har Søbye møtt lukkete dører på Gaustad.

- Det er veldig beklagelig at jeg ikke har fått innsyn. Det ville gitt viktig innsikt i en periode hvor Scharffenberg gikk i lære, og hvor norsk psykiatri var i sin barndom.

Søbye har klaget inn saken inn til både Sivilombudsmannen og Helse- og Omsorgsdepartementet. Departementet, Gaustads overordnede instans, konkluderte med at Søbye kunne få tilgang.

- Ikke vakkert Likevel har Gaustad latt være å svare på Søbyes henvendelser. Sivilombudsmannen har også støttet Søbyes søknad og kritisert den lange saksbehandlingen.

KONTROVERSIELL: Søbye biografi handler om den svært kontroversielle overlegen Johan Scharffenberg som levde fra 1869-1965. Her i hvit legefrakk ved skrivebordet, på sitt kontor. Foto: NTB / Scanpix
KONTROVERSIELL: Søbye biografi handler om den svært kontroversielle overlegen Johan Scharffenberg som levde fra 1869-1965. Her i hvit legefrakk ved skrivebordet, på sitt kontor. Foto: NTB / Scanpix Vis mer

- Dette er ikke vakkert, og er nok et resultat av dårlig vurderingsevne og slett administrativt arbeid, sier Søbye, og legger til:

- Hvis jeg hadde hatt Scharffenbergs mot ville jeg sagt at Gaustads opptreden likner på en tjenesteforsømmelse som burde få konsekvenser.  

- Sein og firkanta Ellen Hagemo, tidligere sjef for klinikk for psykisk helse på Aker universitetssykehus, forstår Søbyes frustrasjon.

- Vi har forståelse for at Søby opplever vår saksbehandling som sein og firkanta. Men vi har forholdt oss til regleverket slik vi har oppfattet det og ønsket en vurdering fra Helsedirektoratet. Saken har også vært behandlet i departement og sivilombudsmannen uten at det, slik vi har oppfattet det, har blitt gitt entydige svar.
 
Om det manglende svaret til Søbye sier hun følgende:

- Den siste forespørselen fra Søbye er ikke besvart, det beklager vi og skal sette fortgang i den saken.