Gave til Nasjonalmuseet!

OSLO TRENGER ett kunstmuseum som turister og kunstinteresserte lett finner. Etter mange års diskusjoner ser det ut til at det likevel kan bli tre avdelinger - de to gamle museene på Tullinløkka, Munch på Vestbanen og resten i Lodalen. Men diskusjonen synes ikke å være over.Kan vi få ett museum i Oslo sentrum med de to gamle museene pluss universitetsbygningene og en stor park imellom? Dersom det gamle universitetet egner seg som kunstmuseum, burde Universitetet i Oslo innse sin besøkelsestid og forære Nasjonalmuseet disse bygningene, selvfølgelig mot at juristene får et passende nytt bygg på Blindern.

VI HAR STORE nasjonalskatter å vise fram, og besøkende må slippe å reise byen rundt for å finne dem. Andre europeiske hovedsteder har tatt i bruk gamle prakthus til kunstmuseer. Dessuten trenger bildene bedre oppbevaring, slik Dagbladet nylig har pekt på. Hvis alt dette kan løses med de gamle universitetsbygningene, vil Oslo vinne stort på en slik løsning. Det vil antakelig også jusstudentene og mange av de ansatte ved Det juridiske fakultetet.