Gaven til norsk arkitektur

Jubelen var grenseløs, godordene skvatt mellom veggene, da Ellen Horn i går overraskende «overrakte» Arkitekturmuseet et nytt bygg: den gamle Norges Bank i Oslo.

Det skjedde under åpningen av Arkitekturmuseets store utstilling av Norsk Samtidsarkitektur. Dermed har Åse Kleveland fått en rival. Heretter vil også kulturminister Ellen Horn være uløselig knyttet til norsk arkitektur. I går kunne hun innfri håpet om at Norsk Arkitekturmuseum i framtida skal bo i et av Oslos fineste minnesmerker i arkitekturhistorien: den gamle Norges Bank, på Bankplassen i Oslo, tegnet i 1828 av landets første store arkitekt, Christian H. Grosch. (Må ikke forveksles med den seinere Norges Bank, som i dag huser Samtidskunstmuseet).

Kleveland satte arkitektur og omgivelser på det politiske kart, Ellen Horn plasserer arkitekturhistorien.

Så har hun vel heller ikke opplevd makan til applaus siden hun sto på Nationaltheatrets scene som skuespiller.

Jubel

Framstående personer i kulturlivet har lenge kjempet for at Grosch-bygningen skal bli framtidas arkitekturmuseum. Men ikke Grosch-bygningen alene. I hagen må arkitekt Sverre Fehns forslag til tilbygg realiseres. Et stykke stedskunst i form av en glasspaviljong i Fehns poetisk moderne stil som vil harmonere med Groschs klassisistiske renhet.

Dagbladet uttrykte i går håp om at Kulturdepartementet skulle benytte denne dagen til å gi Arkitekturmuseet den gaven de aller mest har ønsket seg. Men at det virkelig skjedde, ble en stor og deilig overraskelse for de fleste.

Nettopp fordi Ellen Horns ankomst ikke var forhåndsannonsert. Det var statssekretær Roger Ingebrigtsen som sto som utstillingsåpner. Og som han selv uttrykte det, er det først når de store, gode nyheter skal offentliggjøres at ministeren selv dukker opp.

- Men jeg er ikke alene her, sa Ingebrigtsen...

Da Ellen Horn ble «pakket ut» fra et gjemmested, skjønte man at noe stort skulle skje.

God mor

- Jeg lovet for et år siden å bli en god mor for norsk arkitektur. Det skal jeg holde. Ap-regjeringen ønsker å satse skikkelig på det offentlige rom, design og arkitektur. Dette er vårt første skritt i det store som skal skje med våre museer i løpet av en tiårsperiode, sier Horn som uttrykte stolthet over norsk arkitektur.

- Og hvilken annen bygning enn Groschs gamle Norges Bank er bedre egnet for å ta vare arkitekturens historie? sa Ellen Horn.

Hun kunne ikke gi noen løfter for Sverre Fehns tilbygg i nærmeste framtid.

Men at det kommer vil aktive kulturstørrelser sørge for.

NESTE STEG: Ellen Horn og Sverre Fehn gleder seg over nytt Arkitekturmuseum i den gamle Norges Bank-bygningen.Foto: OLA SÆTHER