TRUER STORE NORSKE LEKSIKON: «Tajik ønsket ikke å prioritere SNL i sitt siste statsbudsjett. Det kan bety kroken på døra for en unik mulighet til å dele kunnskap fra landets universiteter med samfunnet og i den offentlige debatt», skriver UiOs rektor. Foto. Nina Hansen / Dagbladet
TRUER STORE NORSKE LEKSIKON: «Tajik ønsket ikke å prioritere SNL i sitt siste statsbudsjett. Det kan bety kroken på døra for en unik mulighet til å dele kunnskap fra landets universiteter med samfunnet og i den offentlige debatt», skriver UiOs rektor. Foto. Nina Hansen / DagbladetVis mer

Gavepakke til ny regjering

Et viktig samfunnsoppdrag for universitetene er å formidle kunnskap til befolkningen. Derfor er det helt nødvendig med et nettleksikon der fagfolk kan formidle sin fagkunnskap.

Debattinnlegg

Store norske leksikon (SNL) er omskapt til et kvalitetssikret leksikon på nett. Flere års intenst arbeid og sjenerøs støtte fra Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB har gjort dette mulig. Universitetene og Videnskaps-Akademiet har vært tungt inne i prosessen. En digital gavepakke venter på den nye regjeringen. Universitetene har avsatt midler til innholdet i SNL. Men for å utløse gaven trengs en beskjeden driftsbevilgning på ca. fem millioner kroner per år fra Kulturdepartementet. Tajik ønsket ikke å prioritere SNL i sitt siste statsbudsjett. Det kan bety kroken på døra for en unik mulighet til å dele kunnskap fra landets universiteter med samfunnet og i den offentlige debatt. Den nye regjeringen kan sørge for at gaven blir utløst.

Et viktig samfunnsoppdrag for universitetene er å formidle kunnskap til befolkningen. Dette er mer enn å utdanne kandidater. I vår kunnskapsøkonomi trengs livslang læring. Da må vi nå folk der de er. Nettet er en av hovedkildene for kunnskap. Det er derfor helt nødvendig med et nettleksikon der fagfolk kan formidle sin fagkunnskap. Internett er en fantastisk arena for å spre kunnskap, men det er også en arena der det er vanskelig å skille mellom upålitelig og kvalitetssikret informasjon. SNL gir universitetene en plattform for å publisere signerte artikler, og der fagansvarlige kan sørge for at det som publiseres har vitenskapelig fundament. Og SNL blir lest: De har 100 000 lesere hver dag, en tredobling siden 2011. De unge er de mest aktive brukerne. Det er nødvendig at morgendagens samfunnsdeltakere kan finne faglig fundert informasjon.

I fjor bad Høyre og KrF om at universitetene skulle involveres sterkere i SNL. Det har nå skjedd: Alle åtte universiteter vil prioritere SNL som formidlingskanal og dele på å finansiere innholdsproduksjonen. Men universitetene kan derimot ikke betale for selve muligheten til å publisere leksikalske utgivelser. Det er ikke innenfor vårt mandat å finansiere plattformen som nå brukes av SNL og som tilbys alle norske nisjeleksikon (som Store medisinske, Norsk biografisk, og Norsk kunstnerleksikon).

Vi ber derfor statsminister Solberg og kulturminister Widvey om å være med på spleiselaget. Et samlet universitetskollegium har lagt engasjement og penger på bordet. Store norske leksikon har søkt dere om fem millioner kroner for å drifte en viktig infrastruktur for kunnskaps-Norge og kulturnasjonen Norge. Vil dere følge opp?