Gen-funn for «alle»?

Nærmere ett døgn tok det før noen stilte kritiske spørsmål til oversalget av det kartlagte menneskelige arvematerialet. Det forbauser ingen at nettopp det skjedde i «Dagsnytt Atten» på NRK P2.

Verdensnyheten om gjennombruddet i genforskningen ble presentert som den sensasjonen den var i mediene.

En av de få norske involverte uttalte seg på en måte som fikk oss til å tro at han syntes funnet var større enn menneskets tilblivelse. Og en samlet dagspresse fulgte opp euforien. Slikt skjer gjerne i begeistringens rus. Men professor i medisinsk etikk, Jan Erik Solbakk, hadde visse reservasjoner: - Gapet er mer enn stort nok mellom diagnose og terapi fra før. Funnene kan skape et ytterligere klassesamfunn, sa Solbakk, før han føyde til det aller vesentligste: Retten til ikke å vite kan bli utfordret.

Verdifullt

Lederen av Bioteknologinemnda, Sissel Rogne, sa seg langt på vei enig med professoren, selv om hun mente funnet var verdifullt. Det gjorde for så vidt Solbakk også, og begge pekte på at politikerne må være med på å sikre en rettferdig utnyttelse av genforskningens oppdagelser.

Så her kan vi bare grue oss til den politiske prosessen, altså, selv om Høyres nestleder Inge Lønning både i «Dagsnytt Atten» og i NRK Dagsrevyen tilkjennega at et slikt funn kan øke kløften mellom fattig og rik, i hvert fall globalt, som Lønning sa. Men også nasjonalt er det grunn til å frykte at de rike kan kjøpe seg bort fra arvelige lidelser, gjennom dyr forsikring og feit lommebok.

«Dagsnytt Atten» stiller de riktige spørsmålene og gjør det med bravur. Dessuten har sendingen gode og oppleste programledere, Erik Aasheim ledet alle diskusjonene i går på en stødig måte.

Tut, tut


NRKs distriktskontorer har knappe ressurser, men milelang sendetid. Dessuten skal det satses bimedialt og særlig på TV, må vite. Resultatet for Østlandssendingens del er at stasjonen, om vi ser bort fra ganske gode formiddagsmagasiner, er blitt en stasjon for trafikk og snikksnakk.

Med ferie i aktualitetsredaksjonen attpåtil, blir det halvannen time tut og kjør på ettermiddagen. Du må enten notorisk befinne deg i bil eller være utrolig opptatt av trafikk for å holde ut ved radioen.

Eller kanskje være enig med gårsdagens studiogjest, racerbilkjører Tommy Rustad, i at det er en menneskerett å kjøre billøp i Oslos gater?

dag.solberg@dagbladet.no